تبیان، دستیار زندگی
برای شکل گیری یک احتراق کامل، لازم است که ابتدا سوخت به صورت ذرات معلق در آمده و با هوا مخلوط گردد. سپس این مخلوط حرارت کافی دریافت نموده و به بیش از دمای اشتعال برسد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراحل شکل‌گیری احتراق

برای شکل‌گیری یک احتراق کامل، لازم است که ابتدا سوخت به صورت ذرات معلق در آمده و با هوا مخلوط گردد. سپس این مخلوط حرارت کافی دریافت نموده و به بیش از دمای اشتعال برسد. البته متراکم نمودن مخلوط سوخت، تا حد زیادی باعث گرم شدن آن نیز می‌شود، ولی در نهایت می‌توان حرارت مورد نیاز را با استفاده از یک جرقه ایجاد نمود. پس از تأمین حرارت کافی و گرم شدن مخلوط سوخت تا بیش از دمای اشتعال، واکنش احتراق آغاز گردیده و سوخت شروع به سوختن می‌نماید.

هر چند که واکنش احتراق بسیار سریع و در زمان سریع و در زمان بسیار کوتاهی انجام می‌پذیرد، ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان مراحل زیر را برای پدیده احتراق تعریف نمود:

1.   تبخیر سوخت و مخلوط شدن آن با هوا

2.   ایجاد تلاطم برای مخلوط شدن بهتر سوخت با هوا

3.   گرم نمودن مخلوط سوخت و هوا تا بیش از دمای اشتعال (این فرآیند در موتورهای دیزل با تراکم بیش از حد و در موتورهای بنزینی با ایجاد جرقه انجام می‌پذیرد)

4.   ایجاد احتراق و شروع اشتعال

5.   پیشروی و انتشار جبهه ا‌ی آتش

مراحل شکل‌گیری احتراق

همچنین توجه داشته باشید که هنگامی که جرقه ایجاد می گردد، شعله ایجاد شده به صورت یک جبه ها‌ی آتش به سرعت در تمامی فضای مخلوط سوخت پیشروی نموده و گسترش می یابد. در اثر اشتعال سوخت، فرآیند شیمیایی احتراق انجام پذیرفته و کلیه محصولات احتراق از قبیل گاز دی اکسید کربن تولید می‌گردد. محصولات احتراق که به صورت گاز می‌باشند، باعث افزایش فشار درون سیلندر شده و پیستون را به عقب می‌رانند و بدین طریق باعث افزایش حجم درون سلیندر می‌شوند. حرکت پیستون نیز توسط شاتون به میل لنگ منتقل گردیده و باعث به گردش در آمدن آن می‌شود. در حقیقت گشتاور به وجود آمده بر روی میل لنگ موتور، ناشی از انرژی آزاد شده در اثر احتراق درون سیلندرها می‌باشد.


مرکز یادگیری سایت تبیان