تبیان، دستیار زندگی
صحنه هایی متفاوت از ایران بدون آمریکا را در چند دقیقه مشاهده کنید!
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ما بی آمریکا+ فیلم


صحنه هایی متفاوت از ایران بدون آمریکا را در چند دقیقه مشاهده کنید!


  • رهبر«پیشرفت، بدون تکیه به آمریکا»
  • برای عده ای تصور زندگی بدون غرب ناممکن است! اینان همه چیز را در گرو ارتباط با غرب می دانند و  در نگاهی اشتباه ترقی و پیشرفت غرب را تنها ترقی مطلوب محاسبه می کنند این در حالی است که نه ترقی غرب به صورت کنونی نقطه پیشرفت مطلوب و مقصود ما می باشد زیرا که تنها ترقی مادی و دارای انحرافات اخلاقی و انسانی مقصود ما نیست و نخواهد بود و از طرف دیگر ، نه عدم ارتباط با غرب توانسته است ما را از پیشرفت و گام نهادن در این راه باز دارد. اکنون ما در بسیاری از عرصه های جهانی چون پزشکی، نظامی، فناوری نانو، هسته ای و بیولوژیکی و فضایی در رتبه های بالایی قرار داریم و این در صورتی است که ما برای رسیدن به این راه بر خلاف بسیاری از کشورها به غرب و آمریکا تکیه نکرده ایم و آنها مدام بر سر راه ما مانع ایجاد کرده اند اما "خود باوری "و "ما می توانیم" ایرانی متکی بر روحیه اسلامی هر سدی را خواهد شکست  و متوقف نخواهد شد.
    بخش سیاست تبیان