تبیان، دستیار زندگی
هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با حل مسئله و جدول تناسب می باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آَشنایی با حل مسئله

هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با حل مسئله و جدول تناسب می باشد. پاسخ مسئله داده شده را محاسبه کنید و در جای خالی بنویسید،‌ وقتی پاسخ را وارد نمودید با کلیک بر روی پرنده  کنار مسئله می توانید پاسخ تشریحی را مشاهده نمایید. سپس می توانید مسائل بعدی را حل  و طبق مسئله قبلی پاسخ تشریحی آن ها را مشاهده نمایید:

جهت دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا