تبیان، دستیار زندگی
هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان با مفهوم ضلع، و شکل هندسی مثلث می باشد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آَشنایی با مثلث و ضلع

هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان  با مفهوم ضلع،‌ و شکل هندسی مثلث می باشد، به اینصورت که با کمک موس روی دایره های حاوی عددی که فکر می کنید درست است کلیک نمایید و آن عدد را با درگ کردن روی دایره های خالی کنار اضلاع بگذارید‌،‌ وقتی تمام شکل ها کامل شد می توانید برای مشاهده اینکه مسئله داده شده را درست حل نموده ایید یا خیر بر روی عبارت (تایید) کلیک نمایید.

برای شروع مجدد نیز می توانید دایره هایی را که خودتان پر نموده ایید را مجدداً به جای خود بازگردانده و مسئله داده شده را از ابتدا حل کنید.

جهت دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا