تبیان، دستیار زندگی
آب مانند هر ماده ی دیگری از مولکول تشکیل شده است. در آب یک مولکول فرمول شیمیایی H2O را دارد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دماسنج آبی

دماسنج آبی

دانش پژوهان گرامی وسایلی که برای انجام این پروژه نیاز دارید به شرح زیر می باشند:

1-   بطری شیشه ای

2-   نی

3-   خاک رس

4-   ظرف آب گرم

5-   ظرف آب سرد

6-   رنگ های غذایی

7-   دستکش

مراحل کار

1-  بطری شیشه ای را تا پایین گردن آن با آب سرد پر کنید.

2-  چند قطره رنگ خوراکی به آب درون بطری اضافه کنید. رنگ را با سلیقه خودتان انتخاب کنید.

3-  نی را در بطری قرار دهید.(مطمئن باشید که نی به اندازه کافی بزرگ باشد.)

4-  در این مرحله دهانه بطری را با خاک رس پوشش دهید.

5-  در این مرحله یک دماسنج ساخته اید، حالا بطری را در ظرف محتوی آب گرم قرار دهید. برای آب درون بطری چه اتفاقی می افتد؟

دماسنج آبی

6-  دستکش را استفاده کنید و بطری را از آب گرم بردارید.

7-  دماسنج آبی را در ظرف محتوی آب سرد قرار دهید. چه اتفاقی برای آب درون بطری می افتد؟

8-  سعی کنید این آزمایش را با آب در دماهای مختلف تکرار کنید.

چه اتفاقی می افتد؟

آب مانند هر ماده ی دیگری از مولکول تشکیل شده است. در آب یک مولکول فرمول شیمیایی H2O را دارد. زمانی که مولکول های آب گرم می شوند، آن ها زنجیره های خود را گسترش می دهند و منبسط می شوند. در دماسنج آبی، شما یک محیط مهروموم شده در اطراف آب ایجاد کرده اید.

دماسنج آبی

بنابراین طبق آنچه گفته شد، هیچ جایی وجود ندارد تا آب منبسط شود، به همین دلیل بقیه فضا با هوا پرمی شود. نی آب در حال انبساط را در ناحیه ای که بتواند منبسط شود، می برد.

برعکس این اتفاق برای آب سرد اتفاق می افتد. پیوندهای مولکولی که مولکول های H2O را منقبض به یکدیگر می کنند، مولکول ها را نزدیک به یکدیگر می کنند. درواقع زمانی که آب سرد است سطح آب در نی پایین می رود و زمانی که آب گرم است سطح آب در نی بالا می رود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

آب تمیز با خورشید

چگونه زمان را بوسیله خورشید تعیین کنیم.

نیرو روبه بالا سیالات