تبیان، دستیار زندگی
در قوطی ابتدا مقداری هوا و آب وجود دارد. با جوشاندن آب، آب از حالت مایع به گاز تبدیل می شود. درواقع این گاز بخار نامیده می شود. بخار آب در اصل هوایی که داخل قوطی بود را تحت فشار قرار داد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قدرت فشار هوا

دانش پژوهان گرامی چیزهایی که برای انجام این پروژه نیاز دارید به شرح زیر می باشند:

1-   قوطی نوشابه خالی

2-   اجاق گاز یا صفحه داغ

3-   انبرک آشپزی

4-   دستکش

5-   کاسه

6-   آب سرد

مراحل کار

1-  ابتدا قوطی های نوشابه را به خوبی بشویید تا هر گونه ماده چسبنده در آن وجود دارد، از بین برود.

2-  کاسه را با آب سرد پر کنید.

3-  چند قاشق غذاخوری آب به قوطی نوشابه اضافه کنید.(به طوری که کف ظرف را کاملا پوشش دهد.)

4-  می توانید آن را بر روی اجاق گازی که فعلا خاموش است قرار دهید. در این زمان از یک فرد بزرگ تر برای روشن کردن شعله اجاق کمک بگیرید. پس از گذشت زمان، شما صدای حباب ناشی از جوشیدن آب را خواهید شنید و بخار آبی که از قوطی خارج می شود را خواهید دید. گرما دادن به قوطی را به مدت چند دقیقه ادامه دهید.

قدرت فشار هوا

5-  در این مرحله بهتر است فکر کنید چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ در این مرحله از انبرک برای وارون کردن قوطی نوشابه و فرو بردن دهانه قوطی به داخل ظرف آب استفاده کنید.

قدرت فشار هوا

6-  قوطی را محکم با انبرک بردارید و سپس با استفاده از یک حرکت سریع آن را درکاسه ای که آب سرد دارد، فرو برید، به طوری که دهانه آن بسیار نزدیک به کف ظرف باشد. و در این مرحله شعله را خاموش کنید.

قدرت فشار هواقدرت فشار هوا

چه اتفاقی روی می دهد؟

در قوطی ابتدا مقداری هوا و آب وجود دارد. با جوشاندن آب، آب از حالت مایع به گاز تبدیل می شود. درواقع این گاز بخار نامیده می شود. بخار آب در اصل هوایی که داخل قوطی بود را تحت فشار قرار داد. زمانی که قوطی را به صورت وارون در آب قرار می دهید، بخار آب متراکم می شود و تبدیل به مایع می شود. مولکول های آب در حالت مایع بسیار نزدیک تر از حالت گاز هستند. همه ی بخار آب می تواند به یک یا دو قطره آب تبدیل شود.

قدرت فشار هوا

این مقدار کم آب نمی تواند فشار زیادی به دیواره های قوطی وارد نماید، بنابراین فشار هوا از خارج به قوطی نیروی زیادی وارد می کند. فرو رفتن ناگهانی یک شی به سمت مرکز انفجار از داخل نامیده می شود. طبیعت می خواهد همه چیز را در یک حالت تعادل داشته باشد. برای این که فشار داخلی با فشار خارجی در حالت تعادل باشد، یک انفجار داخلی روی می دهد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

چگونه چرخ دنده بسازیم.

تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی مکانیکی

چراغ روشن در مایکروویو