تبیان، دستیار زندگی
در طرح کلون سازی در مورد تاریخچه این کار تا حدودی صحبت شد. اما واقعاً کلون سازی چگونه می تواند در خدمت جامعه و عموم مردم باشد. به عبارت دیگر در چه زمینه هایی این کار می تواند گره گشای علوم دیگر باشد. در زیر به برخی از کاربردهای اصلی آن اشاره خواهد شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مزایا و کاربردهای کلون سازی

اهداف:

  • آشنایی با کاربردهای کلون سازی
  • آشنایی با اهمیت کلون سازی در اقتصاد و درمان

شرح درس:

در طرح درس " کلون سازی" در مورد تاریخچه این کار تا حدودی صحبت شد. اما واقعاً کلون سازی چگونه می تواند در خدمت جامعه و عموم مردم باشد. به عبارت دیگر در چه زمینه هایی این کار می تواند گره گشای علوم دیگر باشد. در زیر به برخی از کاربردهای اصلی آن اشاره خواهد شد.

کاربرد در علوم زیستی به ویژه زیست شناسی تکوینی

زیست شناسی تکوینی شاخه ای از علوم زیست شناسی که به مطالعه، بررسی و چگونگی تکوین موجودات مختلف و شباهت های بین آن ها می پردازد. این رشته با بررسی سیر تکوین و تکامل موجوداتی مانند بی مهره گان، دوزیست ها، مگس سرکه، موش و جوجه ژن ها و پروتئین های دخیل در پیدایش اعضا را از زمان تشکیل اولیه جنینی تا به دنیا آمدن بررسی می کند. با بررسی تمایز و تکثیر سلول ها می توان به روند تشکیل سلول های تمایز یافته پی برد.

کاربرد در درمان:

  • شاید شما نیز از آن دسته ای از افرادی باشید که با سلول های بنیادی آشنا هستید و شاید در آزمایشگاه با آن ها کار کرده باشید. برای تهیه این گونه سلول ها در آزمایشگاه سلول ها را در مرحله ی مرحله بلاستوسیت (مرحله 16 سلولی) به روش های رایج جدا کرده و کشت داده می شوند. این سلول ها می تواند به تمامی سلول های بدن تبدیل شوند.

  • از دیگر موارد این کاربرد ها می توان به انتقال ژن دارویی در ژنوم حیوان نمود و از فراورده های آن مانند شیر جهت استخراج آن پروتئین استفاده نمود.

  • اگر بتوان با دست کاری ژنتیکی موجودی تولید نمود که اندام هایش برای پیوند به انسان مناسب باشد می توان از آن به عنوان اندام پیوندی استفاده نمود.

  • اگر والدین دارای ژنی نهفته و معیوب باشند و احتمال به دنیا آمدن نوزادی بیمار وجو داشته باشد. اما با شبیه سازی از یکی از والدین می توان احتمال داشتن نوزادی سالم را افزایش داد.

  • برخی از افراد هستند که به طور عادی مشکل ناباروری دارند و با کمک این کار می توان به بچه دار شدن آن ها کمک کرد.

کاربرد اقتصادی:

شاید وقتی شما نیز واژه کلون سازی را شنیده باشید به یاد گوسفند ها و یا بزهای تولید شده در پژوهشگاه رویان بیفتید. به عبارت دیگر گاهی کلون سازی را عموم مردم نمی دانند ولی افراد زیادی هستند که این حیوانات تولید شده را به خوبی می شناسند و پیگیری می کنند. به طور کلی وسیع ترین کاربرد کلون سازی از نظر اقتصادی استفاده در مزارع است.

این کار برای تولید بیشتر گاوهای شیر ده یا در کل ایجاد جانوری با یک شاخص مورد نظر می باشد. به عبارت دیگر صفات خوب و مورد علاقه در یک حیوان را به نسل های بعدی با ضریب اطمینان بالا انتقال داد. گاهی این صفت مشخص را می توان در ژنوم وارد نمود که حاصل یک حیوان ترانس ژن است که در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت خواهد شد.

وقتی صحبت از برخی حیوانات می گردد سریعاً فکر ما به انقراض آن ها می افتد. به طور مثال برخی حیوانات در کشور ما در معرض انقراض هستند. صرف نظر از آموزش جهت نگه داری و حفاظت این حیوانات چاره دیگر کار این است که از این حیوانات کلون تهیه نمود و بدین ترتیب جلوی انقراض آن ها را گرفت.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی

تنظیم: مریم فروزان کیا