تبیان، دستیار زندگی
در این درس با روش غلظت مولال در شیمی محلول ها آشنا خواهیم شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غلظت مولال

چکیده: در این درس با روش غلظت مولال در شیمی محلول ها آشنا خواهیم شد.

شرح درس:

غلظت مولال


اگر ١ مول سود را در ١٠٠٠ گرم آب حل کنیم محلول سود با غلظت ١ مولال به دست می آید. مقدار مول ماده حل شده در یک کیلوگرم حلال (١٠٠٠ گرم حلال) را غلظت مولال (m) می نامند. غلظت مولال در مطالعه خواص کولیگاتیو محلول ها به کار می رود.

غلظت مولال

برای تهیه محلول یک مولال سود، ابتدا ١٠٠٠ گرم آب مقطر (که ١٠٠٠ میلی لیتر حجم دارد) را در ظرفی ریخته سپس یک مول سود را در آن حل می کنیم. بدیهی است که در این حالت حجم محلول کمی بیش از ١٠٠٠ میلی لیتر می شود و برای محاسبه دقیق آن باید از چگالی سود استفاده کنیم.


در تهیه محلول یک مولار سود، ابتدا یک مول سود را در مقداری آب مقطر حل می کنیم. سپس آب مقطر را به آن اضافه می کنیم تا حجم محلول برابر ١٠٠٠ میلی لیتر شود.
نکته: در تهیه محلول‌های مولال حجم حلال دقیقا ١٠٠٠ میلی لیتر است ولی در تهیه‌ محلول‌های مولار حجم محلول دقیقاً ١٠٠٠ میلی لیتر است. بنابراین جرم ماده‌ی حل شونده در صورتی که مقدار مول ماده‌ی حل شونده در محلول مولار و مولال برابر باشد یکسان است اما حجم و جرم حلال و محلول در محلول‌های مولال بیشتر است.

مثال: با ٠/٢ مول سدیم نیترات چند گرم محلول یک مولال آن را می توان تهیه کرد؟ (Na=٢٣, N=١٤, O=١٦)

غلظت مولال


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه و تنظیم: مهسا شاه حسینی