تبیان، دستیار زندگی
این سایت بخشی از سایت داده های علوم زمینی کشور است که اطلاعات جامعی پیرامون بخش های مختلف زمین شناسی به زبان ساده جهت کودکان ارائه شده است و شامل تصاویر متحرک , پوستر , تصویر , رویداد همایش ها و نمایشگاه های مخصوص کودکان که پیرامون آن بخش ها برگزار....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علوم زمینی ایران برای کودکان

علوم زمینی ایران برای کودکان

فلات ایران سرزمینی كوهستانی و بلند در جنوب غربی آسیاست كه به دنبال چین خوردگی های جوان تر شكل گرفته و از دیدگاه زمین ساخت جهانی، بخشی از كمربند كوهزایی آلپ- هیمالیا به شمار می آید.

جغرافیا علم مطالعه و توصیف چشم اندازهای طبیعی، کوه ها، آب و هوا، رودخانه ها و انسان ها در ارتباط با یکدیگر است. علم جغرافیا یکی از بهترین راه ها برای مطالعه جهان است.

تعاریف زیر گزیده ای از تعاریفی است که برای علم جغرافیا مطرح شده است:

علم جغرافیا از علوم اجتماعی است که تمرکز اصلی آن بر روی پراکندگی مکانی انسان ها و پدیده های فیزیکی زمین است.

وظیفه اصلی علم جغرافیا توجه به تاثیرات متقابل انسان و طبیعت یا عمل و عکس العمل است. بدین طریق که هر جز از حیات انسانی و هر پدیده طبیعی و انسان و کیفیت ناحیه ای و عوامل بوم و بومی در داخل یک یا چند شاخه از علم جغرافیا قرار می گیرد و یک نظم ویژه در همه پدیده هایی که در داخل یک سرزمین و یا یک مکان جغرافیایی به ظهور می رسد، بوجود می آید.

علوم زمینی ایران برای کودکان

در حقیقت فکر جغرافیایی، توانایی شناخت علل این نظم و وابستگی چهره های طبیعی و انسانی به یکدیگر و دریافت نتایج حاصل از آن است.

پس می توان گفت که علم جغرافیا، از طریق تفکر و کاربرد، جهان ما را شکل می دهد و جغرافی دانان به منزله متخصصین محیط جغرافیایی، راهگشا، برنامه ریز، هدایت گر، کشتیبان، مشاهده گر، آموزش دهنده، منتقد و بالاخره زندگی بخش به مکان های شناخته می شوند. نتیجه آن که، با تغییر شرایط اجتماعی، محتوای تعاریف جغرافیا نیز تغییر می یابد.

علوم زمینی ایران برای کودکان

این سایت بخشی از سایت داده های علوم زمینی کشور است که اطلاعات جامعی پیرامون بخش های مختلف زمین شناسی به زبان ساده جهت کودکان ارایه شده است و شامل تصاویر متحرک، پوستر، تصویر، رویداد همایش ها و نمایشگاه های مخصوص کودکان که پیرامون آن بخش ها برگزار می گردند.

علوم زمینی ایران برای کودکان

علوم زمینی ایران برای کودکان

اطلاعات سایت در چند بخش های اصلی زیر دسته بندی شده اند:

انرژی، چرخه آب، زلزله، آتشفشان، ستاره شناسی، زمین

در هر بخش مطالب به صورت زیر دسته بندی شده اند.

در قسمت مفاهیم مطالب برای دانش آموزان ابتدایی، متوسطه و دبیران جدا شده است.

آدرس سایت:

http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/html/Kids.html

http://www.ngdir.ir/PDefault.asp

مطالب مرتبط:

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: زهرا انصاری

تنظیم: نسرین صادقی