تبیان، دستیار زندگی
خروج ازاقتصاد تک محصولی با هدف فاصله گیری از درآمدهای نفتی همچنین حرکت درمسیر فعال کردن سایرمنابع درآمدی چون تمرکز بر صنعت گردشگری باعث می شود تا ایران اسلامی از این صنعت ارزآورسالانه درآمدهای هنگفتی کسب کند، چرا که استعدادهای بالقوه وظرفیت های فراوان درک
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : محسن جندقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پولدار شدن با گردشگری!


خروج ازاقتصاد تک محصولی با هدف فاصله گیری از درآمدهای نفتی همچنین حرکت درمسیر فعال کردن سایرمنابع درآمدی چون تمرکز بر صنعت گردشگری باعث می شود تا ایران اسلامی از این صنعت ارزآور سالانه درآمدهای هنگفتی کسب کند، چرا که استعدادهای بالقوه وظرفیت های فراوان درکنار جاذبه های کم نظیر صنعت توریسم کشورباعث می شود تا با بسترسازی مناسب بتوان خیل عظیمی ازگردشگران دنیا را جذب کشورکرد.
گردشگری، گردشگران

درحقیقت صنعت گردشگری درایران ازظرفیت فوق العاده بالایی برخورداراست براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ایران در رتبه دهم برخوردار از جاذبه باستانی ودر رده پنجم برخوردار از جاذبه های تاریخی وطبیعی جهان قرارگرفته است ویکی از امن ترین کشور های منطقه وجهان از لحاظ امنیت درگردشگری خارجی به شمار می رود. درچنین شرایطی اما این صنعت مهم درآمدزا با توجه به ظرفیتهای بالایی که دارد متاسفانه از توسعه ای که شایسته آن است تاکنون برخوردار نبوده و تا به حال نتوانسته است از طریق این صنعت درآمدزایی مناسب ودرخورتوجه ای کسب کند . اگربه کشورهای همسایه شمال غربی و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه کنیم خواهیم دید که این کشورها با وجودی که هیچ گونه مزیت ویا جاذبه تاریخی وطبیعی ندارند اما توانسته اند سالانه میلیونها گردشگر را جذب خود کنند و ازاین طریق به ارزآوری های قابل توجهی دست یابند.به عنوان مثال کشورهایی چون آسیای جنوبی که هیچگونه منابع درآمدی برای توسعه کشور ندارد ولی با فعال کردن صنعت توریسم توانسته اند بیشترین درامد راازطریق جذب گردشگران ازآن خود کنند.پس باید دید که این کشورها برای این که دنیا را مجذوب خود کنند چه تدابیری اندیشیده اند و چگونه وازچه راهی توانسته اند به این جایگاه برسند. از سوی دیگر چون ایران به نسبت سایر کشورهای دنیا دارای مزیتهای کم نظیر وحتی بی نظیری است بنابراین برنامه ریزان آن باید با طرح ریزی نقشه راه توسعه این صنعت سهم عمده ای ازتولید ناخالص داخلی و رشد اقتصاد رابه توسعه صنعت گردشگری اختصاص دهند.اما ازآنجایی که تا به حال جاذبه ها و مزیتهای زیبا و کم نظیر ایران در حد مناسب به دنیا شناسانده نشده است بنابراین باید راهکارهای کارشناسانه ای را برای معرفی جاذبه های توریسمی ایران به جهان را برگزید و از هر روش ممکن چون نشر بروشور تهیه فیلم های کوتاه ازجاذبه های  زیبای ایران و آثار کهن تاریخی و موقعیت جغرافیایی و طبیعی از طریق تکثیر لوایح فشرده و یا شبکه های ماهواره ای ودرنهایت ازطریق سفارتخانه ها به دنیا معرفی کرد .

درمرکز ایران کویری دلنشین آثارباستانی چون بادگیر های ساخت دست ایرانی های کهن وهمچنین سواحل زیبای خلیج همیشه  فارس آبهای نیلگون، طبیعتی بکر در جنوب همه وهمه نشاندهنده ان است که ایران زیبا درقامتی بلند نسبت به سایر کشورهای منطقه در بخش توریسم جا خوش کرده است

با این وجود اگر بستری مناسب رابرای جذب گردشگران به کشورایجاد کنیم خواهیم دید که بیشتر شهرهای ایران چون کرمانشاه باوجود آثار باستانی کتیبه معروف بیستون وطاق بستان غار قوری قلعه و طبیعت زیبای آن درغرب کشور همدان باداشتن غارعلی صدر مقبره بوعلی سینا ،باباطاهروشیرسنگی درلرستان بنای تاریخی فلک افلاک وطبیعت زیبا و کوه های سربه فلک کشیده در غرب و جنوب غربی.درشمال ایران وجود جنگل های بی نظیر وانبوه نوارساحلی وسیع زیبایی های دریا آثارتاریخی وجاده هایی باچشم اندازهای بسیار زیبا رامی توان دید . درمرکز ایران کویری دلنشین آثارباستانی چون بادگیر های ساخت دست ایرانی های کهن وهمچنین سواحل زیبای خلیج همیشه فارس آبهای نیلگون، طبیعتی بکر در جنوب همه وهمه نشاندهنده ان است که ایران زیبا درقامتی بلند نسبت به سایر کشورهای منطقه در بخش توریسم جا خوش کرده است. گذر ازاین مزایا اگر به بناهای تاریخی در کشورنگاه شود خواهیم دید که بناهای عصر کهن هنوز جلوه گر زیبایی های دست ایرانیان باستان استوارمانده اند از آثار کهن تاریخی تخت جمشید مقبره کوروش و بناهای تاریخی اصفهان سی وسه پل همه وهمه نمایانگر ان است که ایران سراپا جاذبه بوده اما متاسفانه تا کنون از این صنعت کمترین بهره را برده است. چنانچه به ورود گردشگران مسلمان توجه شود وجود مرقد مطهر امام هشتم اما رضا (ع) وفاطمه معصومه درقم، شاهچراغ درشیراز این مزایای سیاحتی زیارتی می تواند گردشگران مسلمان را که بیش از یک میلیارد مسلمانی که در جهان هستند را جذب کشور کرد.اما آیا با این همه مزیت و جاذبه ایران توانسته است زمینه ورود گردشگران را فراهم کند و یا بسترهای مناسب برای ورود آنهابه کشور را فراهم نماید؟ آیا اکنون هتلهای بین المللی در ایران به نسبت جاذبه های تاریخی و طبیعی که درجای جای ایران است ساخته شده است؟ آیا از وضعیت حمل ونقل مناسب و قابل توجه ای برخورداراست؟ و یا راهنماهای حرفه ای برای معرفی جاذبه ها ی کشور به گردشگران وجود دارد؟
گردشگری

چنین پرسشهایی برای این است که مطابق محاسبات به عمل آمده با ورود هرگردشگر 10 شغل مستقیم وبیش از 100شغل غیرمستقیم درآن کشور ایجاد می شود.محاسبات انجام شده نشان داده‌اند كه ضریب فزاینده تولید در صنعت جهانگردی ایران معادل 6/1 است كه این رقم بدان معنا است كه اگر یك واحد پولی توسط جهانگردان در ایران هزینه و وارد چرخه اقتصادی كشورشود، باعث ایجاد تولیدی به میزان 6/1 واحد پولی در بخش‌های مختلف اقتصادی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند، خواهد شد. مقایسه این اثر با ضریب فزاینده سایر بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد كه صنعت گردشگری ایران پس از صنایع غذایی (با ضریب 16/2) و ساختمان (با ضریب 72/1) در رتبه سوم در بین تمام بخش‌های اقتصاد ایران قرار دارد كه نشان از قابلیت بالا‌ی صنعت یاد شده برای ایجاد رونق اقتصادی در كشور است. همچنین محاسبات انجام شده در مورد ضریب فزاینده اشتغال در بین بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد قدرت اشتغال زایی صنعت گردشگری در ایران بعد از بخش‌های كشاورزی، صنایع غذایی و ساختمان در رتبه چهارم قرار دارد.

از سوی دیگر توسعه صنعت گردشگری علا‌وه بر رونق تولید و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، اثرهای مثبت دیگری نیز در سطح كلا‌ن دارد. از آن جمله می‌توان به: افزایش عواید دولت اشاره كرد به طوری كه افزایش تولید در بخش‌های مختلف كه در اثر توسعه گردشگری ایجاد شده است، باعث افزایش مالیات‌های غیر مستقیم دولت خواهد شد. علا‌وه بر این تحقیقات نشان می‌دهد كه توسعه صنعت گردشگری باعث كاهش نابرابری توزیع درآمد می‌شود. بهبود تراز پرداخت‌ها نیز از دیگر آثار مثبت توسعه صنعت گردشگری خواهد بود.

مطالعات انجام شده نشان داده‌اند قدرت درآمدزایی صنعت گردشگری برای عوامل تولید در ایران پس از صنایع فلزات اساسی در رتبه دوم قرار دارد. این امر می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت توسعه این صنعت برای صاحبان عوامل تولید از جمله صاحبان سرمایه و كار باشد. از لحاظ بخشی، بیشترین سهم از درآمد ایجاد شده دراثرتوسعه صنعت گردشگری به ترتیب نصیب هتل‌ها، رستوران‌ها، صنایع پوشاك و چرم و كشاورزی خواهد شد. از لحاظ سهم عوامل تولید از درآمد حاصل از توسعه گردشگری (در فعالیت هتل و رستوران) به ترتیب 47 درصد مربوط به سود سرمایه و حدود 14 درصد مربوط به نیروی انسانی است. این شاخص‌ها به خوبی گویای مزیت صنعت گردشگری كشور برای سرمایه‌گذاری است.

علی خسروی

بخش اقتصاد تبیان


مطالب مرتبط:

تجزیه وزارت صنعت،معدن و تجارت ممنوع!

چالشهای ادغام صنعت و تجارت

برنامه پیشنهادی وزیر صنعت،معدن تجارت