تبیان، دستیار زندگی
ربات از نظر مشخصات فیزیکی باید شرایط زیر را برآورده سازد، در غیر اینصورت امکان شرکت در مسابقه را نخواهد داشت. پرنده باید از نوع عمود پرواز (هلی‌کوپتر، مالتی‌روتور، بالن و ...) باشد و موتورها و عملگرهای آن از نوع الکتریکی باشد. استفاده از موتورهای سوختی...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هادی داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مخصوص مسابقات ربات های پرنده

قوانین مسابقه حباب های غول پیکر

محدودیت‌ها

ربات از نظر مشخصات فیزیکی باید شرایط زیر را برآورده سازد، در غیر اینصورت امکان شرکت در مسابقه را نخواهد داشت.

1)     پرنده باید از نوع عمود پرواز (هلی‌کوپتر، مالتی‌روتور، بالن و ...) باشد و موتورها و عملگرهای آن از نوع الکتریکی باشد. استفاده از موتورهای سوختی قابل قبول نیست.

2)     ابعاد کوچکتر از 90 سانتی متر

3)     وزن در هنگام پرواز کمتر از 3 کیلوگرم

ملاک‌های امتیازدهی

در حالت کلی امتیاز دهی به صورت زیر صورت می پذیرد.

قوانین مخصوص مسابقات ربات های پرنده

در این رابطه N عبارت است از تعداد مراحل هر مسابقه. به عنوان مثال در بخش اکتشاف داخل سالن 11 مرحله وجود دارد. تیم‌ها می‌توانند مراحل را به طور کامل و پیوسته انجام دهند، یا تعدادی از مراحل را به طور گسسته انجام دهند. هر مرحله امتیاز مخصوص خود را دارد (fMission) که اگر به طور پیوسته پس از مرحله قبل انجام شود، امتیاز پیوستگی (fCont.) نیز به آن اضافه می‌شود. سایر ضرایب در ادامه تعریف شده است:

1- ضریب طراحی: برای پرنده‌هایی که توسط تیم شرکت کننده در مسابقه ساخته شده، ضریب بزرگتری نسبت به پرنده‌های تجاری موجود در نظر گرفته می‌شود.

2- ضریب اندازه: هرچه ابعاد پرنده کمتر باشد، امتیاز بیشتری خواهد داشت.

3- هوشمندی: تیم می‌تواند هر مرحله از ماموریت را با یک سطح هوشمندی انجام دهد. سطوح هوشمندی به ترتیب کاهش امتیاز در جدول زیر آمده است:

ردیف

سطح هوشمندی

1

کاملا خودکار (بدون دخالت اپراتور پس از برخاست)

2

نیمه خودکار (تشخیص و گرفتن تصمیمات توسط اپراتور و پرواز به صورت خودکار)

3

بر پایه‌ی تصویر (خلبان تنها با استفاده از تصویر فرستاده شده از سوی پرنده، آن را کنترل می کند)

4

بر پایه دید مستقیم

توجه: تیم‌هایی که سطح هوشمندی خودکار را انتخاب می‌کنند، پرنده آنها باید قابلیت سوئیچ شدن به حالت دستی را از طریق رادیو و لینک دیتا داشته باشد تا در صورت بروز خطا، کنترل از حالت اتوماتیک به دستی تغییر کند.

4- استفاده از ابزار اضافی: تیم‌ها می‌توانند برای مکان‌یابی در این مسابقات، وسایلی همچون الگوها، آنتن‌های زمینی و غیره را در زمین مسابقه اضافه نمایند. در صورت به کارگیری چنین وسایلی، از ضریب مربوط به سطح هوشمندی کاسته خواهد شد.

مسابقات داخل سالن

در این مسابقات پرنده باید بتواند قابلیت های خود را در پرواز در محیط های بسته نشان بدهد.

بخش مانور در این بخش پرنده باید مسیری به شکل 8 را در صفحه افقی حول دو میله به فاصله 8 متر بپیماید (شکل زیر). مقدار N در رابطه امتیازدهی عبارت است از تعداد دور کاملی که توسط پرنده پیموده شده است. در این بخش هر تیم مجاز است حد اکثر 2 مرتبه و هر بار به مدتی معین پرواز کند و بیشترین امتیاز کسب شده از این دو مرتبه برای وی لحاظ خواهد شد.

قوانین مخصوص مسابقات ربات های پرنده

پیست بخش مانور مسابقه ربات های پرنده

بخش اکتشاف در این بخش ربات پرنده باید به انجام ماموریت‌های از پیش تعیین شده مطابق شکل بپردازد. ابتدا پرنده از پشت دیواری به ارتفاع 2/5 متر بلند می‌شود. این دیوار مانع از مشاهده پرنده توسط اپراتور خواهد شد. سپس از طریق در وارد یک اتاقک می‌شود. در این اتاقک یک حرف انگلیسی بر روی دیوار و یک حرف بر روی زمین نصب شده است (حروف به صورت تایپ شده با فونت Arial 700 هستند). پس از تشخیص حرف پرنده از طریق سوراخ تعبیه شده در سقف، در یا پنجره از اتاقک خارج می‌شود. سپس به مدت 10 ثانیه بالای اتاقک هاور کرده، در محل مشخص بر روی سقف فرود می‌آید و پس از 10 ثانیه مجددا بلند می‌شود. سپس پرنده باید از محل تعیین شده یک جسم را برداشته، از یک دروازه عبور کرده و جسم را در محل مورد نظر رها کند و نهایتا در محل از پیش تعیین شده فرود آید. در محل‌های فرود یک علامت (+) به رنگ مشکی قرار داده شده است. در این بخش مدت زمان معینی به هر تیم فرصت داده می شود که توانایی خود را در انجام ماموریت ها به نمایش بگذارد. این زمان شامل زمان آماده شدن نیز می‌شود.

قوانین مخصوص مسابقات ربات های پرنده

زمین بخش اکتشاف مسابقه ربات های پرنده

ابعاد مهم به شرح زیر است:

ابعاد کلی اتاقک

4m (L) × 3m (W) ×3m (H)

ارتفاع دیوار

2.5m

ارتفاع دروازه

2m

ابعاد در

2m (H) × 1.5m (W)

ابعاد پنجره‌ها

1.5m ×1.5m

ابعاد دودکش

1m (D)

ابعاد محل فرود

1m (D), 0.2m (Marker length)

جسمی که باید برداشته شود به شکل زیر و دارای وزن 20 گرم می‌باشد.

قوانین مخصوص مسابقات ربات های پرنده

ابعاد جسمی که در بخش اکتشاف برداشته می شود

جدول زیر، مراحل این بخش را به طور خلاصه نشان می‌دهد:

مرحله

عنوان

1

بلند شدن از پشت دیوار

2

ورود به ساختمان

3

تشخیص حرف عمودی

4

تشخیص حرف افقی

5

خروج از در/ پنجره / سقف

6

هاور بر روی سقف به مدت 10 ثانیه

7

فرود بر روی سقف به مدت 10 ثانیه

8

برداشتن جسم

9

عبور از دروازه (همراه با جسم)

10

رها ساختن جسم در محل مورد نظر

11

فرود در منطقه‌ی مورد نظر

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی