تبیان، دستیار زندگی
در طرح ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی 1 متوجه شدیم اولین مرحله در شروع کار ایمنو تثبیت نمونه ها است.در ادامه به برخی مراحل مهم این تکنیک اشاره خواهد شد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی 2

اهداف:

 • آشنایی با برخی مراحل اولیه کار با بافت
 • آشنایی با مقایسه دو تکنیک ایمونوفلورسانس و فلوسایتومتری

شرح درس:

در طرح " ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی 1"

متوجه شدیم اولین مرحله در شروع کار ایمنو تثبیت نمونه ها است. در ادامه به برخی مراحل مهم این تکنیک اشاره خواهد شد.

پاساژ بافت:

برای تهیه اسلایدهای بافتی با ضخامت کم که توسط میکروسکوپ نوری قابل مشاهده باشد قبل از برش گیری باید روی بافت مراحلی انجام گیرد تا بافت استحکام مورد نظر را داشته باشد و آماده برش گیری شود. روش های مختلفی جهت این کار که به پاساژ بافتی معروف است، وجود دارد. در برخی از این روش ها بافت از ماده فیکساتیو مستقیماً وارد آب می شود و بدون آب گیری برای برش گیری برده می شود. در برخی روش های دیگر آب گیری به همراه پارافین مذاب استفاده می شود. برخی نمونه ها به روش منجمد و خشک کردن مورد ارزیابی قرار می گیرند.

به علت این که پارافین مورد استفاده شده جهت فیکس کردن نسبت به محلول های رنگی غیر قابل نفوذ است باید آن را توسط حلال های مناسب از برش بافتی جدا کرد. همچنین به خاطر این که الکل در پارافین وجود دارد برای خارج نمودن آن از موادی که به نام شفاف کننده نام گذاری شده اند استفاده می شوند. از جمله این مواد به گزیلل، بنزن، کلروفرم، تولوئن اشاره نمود.

همچنین بعد از تیمار بافت ها با گزیلل از آن جایی که این ماده در محلول های آبی قابل حل نیست این ترکیب توسط الکل مطلق از بافت گرفته می شود. از آن جایی که بافت به آب نزدیک شود باید از الکل های با درجه پایین به ترتیب استفاده کرد و هیچ گاه بافت را به یکباره وارد محلول رنگی آبی نکرد چرا که باعث تورم و از بین رفتن بافت می شود.

آب گیری:

در بیشتر موارد برش های پارافینی توسط مواد رزینی در گزیلل مانته می شوند به همین دلیل نیاز است که آب اضافه برش ها که در طی عمل رنگ آمیزی به بافت وارد شده است توسط الکل گرفته شود. بدین منظور از الکل هایی با درجات افزایشی استفاده می شود تا در نهایت در الکل مطلق قرار گیرد. این کار در آزمایشگاه امروزی در دستگاه هایی به شکل زیر انجام می پذیرد.

زیست شناسی

برش گیری

برای برش گیری از دستگاهی به نام میکروتوم استفاده می شود. میکروتوم انواع مختلف دارد که می توان به میکروتوم دوار ،میکروتوم مواج، انجمادی و ... اشاره نمود. روی این میکروتوم ها تیغ هایی وجود دارد که جهت برش از آن ها استفاده می شود.

زیست شناسی

مراحل رنگ آمیزی می تواند در این تکنیک نیز به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد.

 • زیست شناسیایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی 2
 • جهت دانلود فیلم آموزشی کلیک نمایید.

  توضیح فیلم:

  در روش رنگ آمیزی مستقیم آنتی بادی اولیه خود به فلرکرومی متصل است (در این جا HRP) اما در رنگ آمیزی غیر مستقیم آنتی بادی ثانویه است که به این فلروکروم متصل است.

  البته وسعت کاربرد رنگ آمیزی برای بافت بسیار وسیع می باشد. یکی از مهم ترین رنگ هایی که در بافت شناسی استفاده می شود، هماتوکسیلین است. این رنگ جهت شناسایی و نشان دادن هسته، فیبرین، میلین، نوروگلیا و خطوط عرضی مخطط و قلبی به کار برده می شوند. این رنگ اکسید شده و تبدیل به هماتئین می شود. یکی از پرکاربرد ترین مصرف این رنگ جهت شناسایی هسته می باشد. این رنگ به همراه رنگ دیگری به نام ائوزین که جهت شناسایی سیتوپلاسم به کار برده می شود از روتین ترین تست ها در بافت شناسی محسوب می گردند. در شکل زیر شما می توانید هسته ها که با هماتوکسیلین رنگ شده اند به رنگ آبی و سیتوپلاسم که با ائوزین رنگ شده و صورتی اند، مشاهده می شوند.

  اما در بسیاری از موارد به علت شباهت دو تکنیک ایمونوفلورسانس و فلوسایتومتری این دو با یکدیگر مقایسه می شوند. در جدول زیر به برخی از مزایا و معایب این دو تکنیک با هم اشاره شده است.


  مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی

  تنظیم: مریم فروزان کیا