تبیان، دستیار زندگی
در پی اقدام توهین آمیز مجله شارلی ابدو به حضرت محمد (ص)دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.

 • دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
  دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
 • دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
  دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
 • دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
  دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
 • دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
  دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
 • دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
  دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
 • دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
  دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
 • دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
  دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
 • دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
  دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
 • دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.
  دانش آموزان کرمانی به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند.


منبع: خبرگزاری دانا

بخش سفیران تبیان