تبیان، دستیار زندگی
در طرح های قبل در مورد بررسی میزان پروتئین با کمک تکنیک های فلوسایتومتری و وسترن بلات آشنا شدیم. متوجه شدیم که در وسترن بلات تمام غشای سلول حذف می گردد تا به محتوای پروتئینی خواسته شده دست یابیم. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی 1

اهداف:

 • آشنایی با تکنیک ایمونوفلورسنت و ایمونوهیستوفلورسنت
 • آشنایی با تکنیک ایمونوهیستوشیمی و ایمونوسیتوشیمی

شرح درس:

در طرح درس های قبل در مورد بررسی میزان پروتئین با کمک تکنیک های فلوسایتومتری و وسترن بلات آشنا شدیم. متوجه شدیم که در وسترن بلات تمام غشای سلول حذف می گردد تا به محتوای پروتئینی خواسته شده دست یابیم. اما در فلوسایتومتری نیاز به از بین رفتن کل غشای سلول نیست و می توان شاخص های موجود در سطح، سیتوپلاسم و هسته سلول را مورد بررسی قرار داد.

اما برای انجام فلوسایتومتری نیز باید سلول ها را به شکل سوسپانسیون در آورد. این کار برای برخی سلول ها که دارای قوام کمی هستند و به راحتی از بین می روند و در نتیجه مرده محسوب می گردند چندان مناسب نیست. از طرف دیگر نیز چون سلول های چسبنده را باید از کف ظرف کشت با روش های مکانیکی و یا شیمیایی جدا کرد، این روش ها ممکن است به برخی آنتی ژن های سلولی به خصوص سطحی ها آسیب زده و بنابراین تشخیص آن ها را دچار مشکل کند. از طرفی دیگر گاهی نمایش وجود یک پروتئین به طور کیفی (یک عکس) می تواند گویا تر و زیباتر از نمودار های کمی باشد.

بنابراین تشخیص پروتئین ها با کمک آنتی بادی های نشان دار روی سلول ها و با کمک میکروسکوپ در تکنیکی به نام ایمونوفلورسانس و یا ایمونوسیتوشیمی خلاصه می شود. بسته به این که نوع فلورورکروم استفاده شده در این تکنیک ماده فلورسنت باشد و یا یک واکنش شیمیایی این تکنیک به دو دسته کلی ایمونوفلورسنت و ایمونوسیتوشیمی تقسیم بندی می شود.

در ایمونوفلورسنت، ماده کونژوگه به آنتی بادی یک ماده فلورسنت است که با برانگیخته شدن و انتشار آن ماده فلورسنت می توان پی به وجود آنتی ژن مورد نظر گرفت. بنابراین برای مشاهده چنین تکنیکی نیاز به میکروسکوپ فلورسنت و یا کانفوکال است. اما در ایمونوسیتوشیمی ماده نشان دار شده در واکنشی شیمیایی وارد واکنش شده و محصول نهایی وجود یک رنگ قهوه ای می باشد. بنابراین برای مشاهده چنین تکنیکی به میکروسکوپ نوری نیاز است.

همان طور که ملاحظه می فرمایید وجود عکس های رنگی مختلف علاوه بر نشان دادن جایگاه وجود مارکر مورد نظر، زیبایی خاصی به مطالعه شما خواهد داد.

در این طرح به مانند طرح های قبل هدف توضیح پروتوکل و روش کار نیست و فقط به مزایا و معایب این تکنیک اشاره خواهد شد. این تکنیک همان طور که گفته شد به دو شکل ایمونوفلورسنت و ایمونوسیتوشیمی است. همان طور که از نام این تکنیک ها معلوم است این دو تکنیک روی سلول قابل انجام است، اما جالب است بدانید این دو تکنیک روی بافت نیز قابل اجرا است. به عبارت دیگر ایمنوهیستوشیمی و ایمونوهستوفلورسنت نیز وجود دارد.

به طور کلی در مطالعه سلول و یا بافت توسط این تکنیک ها، در ابتدا نمونه ها باید تثبیت شوند، سپس به قطعات کوچک تر و نازک تر برش زده شوند و روی لام قرار گیرند. بسته به نوع رنگ آمیزی و هدف بعدی استفاده از لام رنگ آمیزی های متفاوتی روی سلول ها و یا بافت ها صورت می گیرد.

برای تثبیت نمونه های بافتی مواد متفاوتی جهت تثبین نمونه ها وجود دارد که از آن جمله می توان به فرمالدهید، گلوتارآلدهید، اکرولین، گلی اکسال، پلی آلدهیدو الکل ... اشاره نمود.

 • زیست شناسیایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی
 • جهت دانلود فیلم آموزشی کلیک نمایید.

  توضیح فیلم:

  آنتی بادی اولیه پس از اتصال به آنتی ژن صحیح به شدت به آن متصل شده و سپس انتی بادی ثانویه به آنتی بادی اولیه متصل می گردد. آنتی بادی ثانویه متصل به فلروکروم HRP است که اگر در معرض DAB قرار گیرند تولید رنگ قهوه ای رنگ می کنند.


  مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی

  تنظیم: مریم فروزان کیا