تبیان، دستیار زندگی
بخش خانواده ایرانی سایت تبیان مقاله ای به منظور آشکار سازی نقش تلفن همراه در کم عاطفه در میان خانواده ها با عنوان «همسری همیشه در جیب!» کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبیان و مشکلات تلفن همراه !

تلفن همراه

بخش خانواده ایرانیسایت تبیان مقاله ای به منظور آشکار سازی نقش تلفن همراه در کم عاطفه در میان خانواده ها با عنوان «همسری همیشه در جیب!» کرده است.

به گزارش روابط عمومی، سید رضا صائمی در بخش از متن این مقاله آوره است: «گویی آدمی با اختراع هر چیزمصنوعی بخشی از ماهیت و هویت خویش را در آن دمیده و تجسم می بخشد. با این حال گاهی آدمی چنان اسیر دست مصنوعات خویش شده که دچار استحاله و ازخودبیگانگی می شود و ماهیت انسانی خویش را در هویت مصنوعی اختراعاتش گم می کند. کافیست به نسبت بین انسان و اشیاء و انسان و مصنوعاتی که خلق کرده دقت کنید تا متوجه این واقعیت تلخ شوید که گاهی آدمی به اسارت ساخته های دست خویش شده و ابزارها بر اخلاق ها حاکم می شود و سلطه می یابد. مثلاوابستگی ای که برخی به تلفن همراه خود دارند به همسریا فرزندان خود ندارند! بدون آن جایی نمی روند اگر آن را در جایی،جا بگذارند بهم میریزند! همیشه باید در دستشان یا کناردستشان باشد! همواره شارژش می کنند! صفحه اش را برق می اندازند، راه به راه قاب و جلدش را عوض می کنند! گوششان به زنگ و پیامهایش تیز است، مدام در حال تعامل با آن هستند و هر از چندگاهی حافظه و ظرفیت و امکانات نرم افزاریش را ارتقاء می دهند! گوششان جز به گوشیشان به چیزی بدهکار نیست! این تلفن نیست که همراه است صاحب تلفن است که با آن خوب همراهی می کند. همین همکاری اگر با همسرشان صورت می گرفت قصعا الان موبایلشان،همراه دوم بود! ولی انگار همراهی که دل ندارد، همراه اول می شود!».

گفتنی است، مقاله «همسری همیشه در جیب!» در بخش خانواده ایزرانی سایت تبیان در دسترس علاقمندان می باشد.

تنظیم: هومن بهلولی