تبیان، دستیار زندگی
چند وقتی است تعدادی از معلمین پایه های تحصیلی مختلف در شهر مشهد با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش با حضور در بزرگترین و تخصصی ترین بیمارستان ویژه کودکان در شرق کشور به نام( دکتر شیخ ) ضمن عیادت از دانش آموزان بستری در این بیمارستان به این دانش آموزان درس می
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش دانش آموزان در بیمارستان

 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان
 • آموزش دانش آموزان در بیمارستان
  آموزش دانش آموزان در بیمارستان


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان