تبیان، دستیار زندگی
در جهان آخرت، بین دوزخ و بهشت حجابى است و در محل بلندى كه قرآن آن را اعراف نامیده، مردانى هستند كه از آن‏جا دوزخیان و بهشتیان را مى‏بینند و آنان را از چهره‏هایشان مى‏شناسند و با آنان گفت‏وگو مى‏كنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان

سوره ی اعراف

اعراف

در جهان آخرت، بین دوزخ و بهشت حجابى است و در محل بلندى كه قرآن آن را اعراف نامیده، مردانى هستند كه از آن‏جا دوزخیان و بهشتیان را مى‏بینند و آنان را از چهره‏هایشان مى‏شناسند و با آنان گفت‏وگو مى‏كنند. آنان بعضى از بهشتیان را به دوزخیان نشان مى‏دهند و مى‏گویند: «اینان همان كسانى هستند كه هرگز گمان نمى‏كردید مورد لطف خدا قرار گیرند.» در قرآن گفت‏وگوى آنان با دوزخیان و بهشتیان را چنین مى‏خوانیم:

و میان آن دو حجابى است و بر اعراف مردانى هستند كه همه را از چهره‏هایشان مى‏شناسند و به اهل بهشت كه هنوز وارد آن نشده و امیدوارند، ندا مى‏دهند كه سلام بر شما و هنگامى كه چشمانشان به دوزخیان مى‏افتد، مى‏گویند: پروردگار ما! ما را، همراه گروه ستمكاران قرار نده. و اهل اعراف به مردانى كه آنان را از چهره‏هایشان مى‏شناسند، ندا مى‏دهند، مى‏گویند: جماعت شما و آن تكبرى كه مى‏كردید برایتان سودى نداشت. آیا اینان همان كسانى هستند كه قسم مى‏خوردید كه خدا رحمتى به آنان نمى‏رساند؟ وارد بهشت شوید. نه ترسى بر شماست و نه اندوهگین مى‏شوید.

آیات 46 الى 49

فراموش شدگان

كسانى كه زندگى دنیا مغرورشان ساخته و دین و آخرت را فراموش كرده‏اند، در قیامت وارد جهنم مى‏شوند. آنان در آن‏جا با بهشتیان گفت‏وگویى دارند كه در قرآن مى‏خوانیم:

و دوزخیان به بهشتیان ندا مى‏دهند كه از آب یا آن‏چه خدا روزیتان كرده بر ما فرو ریزید؛ مى‏گویند: خداوند این‏ها را بر كافران حرام كرده است. كسانى كه دینشان را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا فریبشان داد، پس امروز آنان را فراموش مى‏كنیم، همان‏طور كه دیدار این روزشان را فراموش كردند و آیات ما را انكار مى‏كردند.

آیات 50 و 51

آیا شفیعانى داریم؟

پیامبران از سوى خداوند، كتاب‏هاى آسمانى را آوردند تا مردم را هدایت كنند، اما مردم خودخواه و لجباز، ایمان نیاوردند و روز قیامت را باور نكردند. اینان هنگامى ایمان مى‏آورند كه تأویل آیات قرآن را با چشم خود ببینند. تأویل یعنى معناى واقعى و حقیقى آیات كه در روز قیامت معلوم مى‏شود. البته پیداست كه ایمان آوردن در روز قیامت برایشان سودى نخواهد داشت. قرآن حال این افراد را در جهان آخرت چنین بیان مى‏فرماید:

و در حقیقت كتابى برایشان آوردیم كه آن را از روى علم بیان كردیم و براى گروهى كه ایمان مى‏آورند، هدایت و رحمت است. آیا جز در انتظار تأویل آن هستند؟ روزى كه تأویل آن برسد، كسانى كه از پیش آن را فراموش كرده بودند مى‏گویند: به یقین، پیامبرانِ پروردگارمان به حق آمده بودند. آیا شفیعانى داریم كه ما را شفاعت كنند؟ یا بازگردانده شویم تا اعمالى غیر از آن‏چه انجام داده‏ایم، انجام دهیم؟ به راستى به خودشان ضرر زدند و آن‏چه به دروغ مى‏ساختند، از دست دادند.

آیات 52 و 53

جهان مطیع فرمان اوست

نظم شگفت‏انگیز آسمان‏ها و زمین و این همه موجودات گوناگون، كه هر یك به شكل مخصوصى زندگى مى‏كنند و بخشى از نظام هستى را تشكیل مى‏دهند، انسان را به اندیشه وامى‏دارد كه به راستى جهان با این همه وسعت و عظمت چگونه اداره مى‏شود؟ هر یك از موجودات، چگونه وظایف خود را به موقع انجام مى‏دهند؟ زمین تاریك از نور خورشید روشن مى‏شود و براى آن كه همه قسمت‏هایش از این نور بهره‏مند شوند، مى‏چرخد و خورشید پیوسته نورافشانى مى‏كند تا شب و روز و فصل‏ها و زندگى پدید آید. پروردگار توانا مى‏فرماید:

به راستى پروردگار شما خدایى است كه آسمان‏ها و زمین را در شش روز آفرید.

آن‏گاه به تدبیر جهان هستى پرداخت. شب را با روز مى‏پوشاند. روز شتابان آن را مى‏طلبد و خورشید و ماه و ستارگان، مطیع فرمان او هستند. آگاه باشید كه آفرینش و فرمانروایى، مخصوص اوست. خداوند، پروردگار جهانیان، پُربركت است.

آیه‌ی 54

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان- سوره ی اعراف

سوره ی اعراف - آیات ٣٨ الی ٤٥

سوره ی اعراف - آیات ٣٢ الی ٣٧

سوره ی اعراف - آیات ٢٨ الی ٣١

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.