تبیان، دستیار زندگی
روز قیامت گناهكاران به سزاى اعمال زشتشان وارد جهنم مى‏شوند. در آن‏جا هر گروه، دیگرى را سبب گمراهى و بدبختى خود مى‏داند و یكدیگر را نفرین مى‏كنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان

سوره ی اعراف

ما را گمراه كردند

روز قیامت گناهكاران به سزاى اعمال زشتشان وارد جهنم مى‏شوند. در آن‏جا هر گروه، دیگرى را سبب گمراهى و بدبختى خود مى‏داند و یكدیگر را نفرین مى‏كنند. سرنوشت آنان را در قرآن چنین مى‏خوانیم:

مى‏گوید: در میان امت‏هایى از جن و انس كه پیش از شما درگذشته‏اند، داخل آتش شوید. هر بار كه امتى داخل مى‏شود، هم‏كیشان خویش را لعنت مى‏كند تا هنگامى كه همگى در آن جمع مى‏شوند. پیروانشان در مورد پیشروانشان مى‏گویند: پروردگار ما! اینان ما را گمراه كردند، پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده. مى‏گوید: براى همه دو برابر است ولى شما نمى‏دانید و پیشروانشان به پیروانشان مى‏گویند: شما هیچ برترى بر ما ندارید. پس به سزاى آن‏چه كسب كرده‏اید عذاب را بچشید.

آیات 38 و 39

عبور شتر از سوراخ سوزن

به نظر شما امكان دارد شترى از سوراخ سوزنى عبور كند؟ هرگاه چنین شود گناهكاران هم مى‏توانند وارد بهشت شوند. خداوند یگانه مى‏فرماید:

به راستى كسانى كه آیات ما را دروغ خواندند و در برابر آن تكبر كردند، درهاى آسمان برایشان گشوده نمى‏شود و داخل بهشت نمى‏شوند تا وقتى كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد و این‏گونه گناهكاران را مجازات مى‏كنیم. براى ایشان از جهنم بسترى و بالاى سرشان پوشش‏هایى است، و این‏گونه ستمكاران را مجازات مى‏كنیم.

آیات 40 و 41

اهل بهشت

كسانى كه به آیات خدا ایمان بیاورند و به اندازه‌ی توانایى خود كارهاى شایسته انجام دهند، اهل بهشتند، زیرا خداوند مهربان فرموده كه هر كس به اندازه‌ی توانش تكلیف دارد. قرآن از حال نیكوكاران در روز قیامت خبر مى‏دهد:

و كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده‏اند، هیچ كس را جز به اندازه ی توانش تكلیف نمى‏كنیم، آنان اهل بهشتند، همیشه در آن مى‏مانند و هر كینه‏اى كه در سینه‏هایشان بود، بیرون كردیم. در زیر پاهایشان نهرها جارى است و مى‏گویند ستایش مخصوص خداوندى است كه ما را به این راهنمایى كرد، و اگر خدا ما را هدایت نمى‏كرد، ما خود هدایت نمى‏شدیم. به یقین پیامبرانِ پروردگارمان به حق آمده بودند. و به آنان ندا داده مى‏شود كه این است آن بهشتى كه به پاداش آن‏چه انجام داده‏اید، به ارث برده‏اید.

آیات 42 و 43

لعنت خدا بر ستمكاران

یكى از گفت‏وگوهاى بهشتیان و دوزخیان را در روز قیامت از قرآن بخوانیم:

و بهشتیان به دوزخیان ندا مى‏دهند كه ما وعده‌ی پروردگارمان را حقیقت یافتیم. پس آیا شما وعده‌ی پروردگارتان را حقیقت یافتید؟ مى‏گویند: بله. پس ندادهنده‏اى میان آنان ندا مى‏دهد كه لعنت خدا بر ستمكاران، همانان كه از راه خدا بازمى‏دارند و آن را منحرف مى‏خواهند، و ایشان به آخرت كافرند.

آیات 44 و 45

فرزانه زنبقی
نشر لک لک

آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان- سوره ی اعراف

سوره اعراف - آیات ٣٢ الی ٣٧

سوره ی اعراف آیات 28 الی ٣١

سوره ی اعراف - آیات 14 الی ٢٧

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.