تبیان، دستیار زندگی
زاویه ( الف ب ج ) را در نظر بگیرید، همان طور که می دانید هر زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است که در یک نقطه مشترک هستند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با زاویه تند، راست و باز

آشنایی با زاویه تند، راست و باز

هدف:

  • آشنایی با مفهوم زاویه ( راس زاویه و ضلع زاویه )
  • آشنایی با انواع زوایا ( تند، راست، باز )

شرح فعالیت:

زاویه ( الف ب ج ) را در نظر بگیرید، همان طور که می دانید هر زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است که در یک نقطه مشترک هستند.

به نقطه شروع راس زاویه می گویند و به هر یک از نیم خط ها، ضلع زاویه می گویند. واحد استاندارد اندازه گیری زاویه، درجه نام دارد.

اگر زاویه (الف ب ج ) بزرگ تر از 90 درجه باشد، زاویه را باز می گویند.

اگر زاویه (الف ب ج ) کوچک تر از 90 درجه باشد، زاویه را تند می گویند.

اگر زاویه (الف ب ج) برابر با 90 درجه باشد، زاویه را راست می گویند.

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

سوال:

زاویه نیم صفحه چیست؟

چه رابطه ای بین این زوایا قرار دارد؟ به ترتیب کوچکی و بزرگی کنار هم بنویسید.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان