تبیان، دستیار زندگی
دانش آموز عزیز با توجه به محور افقی رسم شده و اعداد نمایش داده شده روی محور اعداد، مختصات نقطه A و B را بیان کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محاسبه طول بردار

محاسبه طول بردار

هدف:

  • آشنایی با قرینه اعداد
  • آشنایی با تفریق اعداد صحیح
  • آشنایی با طول بردار AB

شرح فعالیت:

دانش آموز عزیز با توجه به محور افقی رسم شده و اعداد نمایش داده شده روی محور اعداد، مختصات نقطه A و B را بیان کنید.

حدس خود را با جواب داده شده در صفحه فعالیت تعاملی چک کنید.

نقاط A و B را جا به جا کنید.

طول بردار AB را حدس بزنید. برای اندازه گیری طول بردار می بایستی، مختصات نقطه انتهایی بردار را از مختصات ابتدای بردار کم کرد.

مختصات نقطه B را جا به جا کنید و طول بردار را در حالت های مختلف محاسبه کنید.

این بار مختصات نقطه A را تغییر دهید و طول بردار را محاسبه کنید.

در حالتی دیگر، مختصات هر دو نقطه A و B را تغییر دهید و طول بردار AB را محاسبه نمایید.

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

سوال:

آیا برداری با طول صفر وجود دارد؟ چه تعداد بردار با طول صفر می توان ایجاد کرد؟

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان