تبیان، دستیار زندگی
ابلیس از درگاه خدا رانده شد، اما به جاى آن كه توبه كند و از خداوند مهربان، طلب بخشش كند، از او خواست كه تا روز قیامت به او مهلت دهد، و خداوند مهربان به او مهلت داد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سوره ی اعراف - ایات 14 الی 27

سوره ی اعراف

مهلت خواست

ابلیس از درگاه خدا رانده شد، اما به جاى آن كه توبه كند و از خداوند مهربان، طلب بخشش كند، از او خواست كه تا روز قیامت به او مهلت دهد، و خداوند مهربان به او مهلت داد. سپس ابلیس قسم خورد كه در مهلتى كه دارد انسان را گمراه كند و از جلو و پشت سر، راست و چپ او را فریب دهد؛ یعنى با نگران كردن نسبت به آینده، سوء استفاده از گذشته، بى‏ارزش كردن نیكى‏ها و خوب جلوه دادن زشتى‏ها او را گمراه كند، و خداوند مهربان نیز قسم خورد كه جهنم را از شیطان و پیروانش پر خواهد كرد:

گفت: تا روزى كه برانگیخته مى‏شوند، به من مهلت بده! گفت: به راستى تو از مهلت یافتگانى. گفت: به سبب آن كه مرا گمراه كردى من حتماً سر راه راست تو، براى آنان خواهم نشست. آن‏گاه از پیش رویشان و از پشت سرشان و از طرف راستشان و از طرف چپشان درمى‏آیم و بیش‏ترشان را شكرگزار نخواهى یافت. گفت: نكوهیده و خوار از آن خارج شو. هر یك از آنان از تو پیروى كند، جهنم را از همه‌ی شما پر مى‏كنم.

آیات 14 الى 18

زندگى در بهشت

خداوند مهربان به آدم و حوا اجازه داد در بهشت زندگى كنند و در آن هر چه خواستند بخورند؛ فقط به درخت ممنوعه نزدیك نشوند و به آنان هشدار داد كه شیطان، دشمن آشكارشان است، مراقب باشند كه فریبشان ندهد.

شیطان براى انتقام گرفتن از انسان، آنان را وسوسه كرد كه از میوه‌ی درخت ممنوعه بخورند و گفت: «خدا شما را از خوردن میوه‌ی این درخت نهى كرده، زیرا اگر از آن بخورید تبدیل به فرشتگانى خواهید شد كه براى همیشه در بهشت مى‏مانید.» او قسم خورد كه خیرخواه آنان است و آن‏قدر به وسوسه‏هایش ادامه داد تا سرانجام آدم و حوا فریب خوردند، به درخت نزدیك شدند و از میوه‌ی آن خوردند. ناگهان لباس‏هایشان از تنشان فرو ریخت و عریان شدند. آنان برگ‏هاى درختان را به خود مى‏چسباندند كه از پروردگار ندایى رسید. این مطلب را در قرآن چنین مى‏خوانیم:

و اى آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شوید؛ و از هر چه خواستید بخورید و به این درخت نزدیك نشوید كه از ستمكاران مى‏شوید. شیطان آن دو را وسوسه كرد تا آن‏چه از اندامشان كه بر آنان پوشیده بود، بر آنان آشكار كند و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهى نكرد جز این كه مبادا شما دو فرشته شوید یا جاویدان گردید. و براى آنان سوگند خورد كه به یقین، من از خیرخواهان شما هستم. پس با فریب، آن دو را به سقوط انداخت. پس هنگامى كه از آن درخت خوردند، اندامِ پوشیده‏شان بر آنان آشكار شد و شروع كردند برگ‏هاى بهشت را بر خودشان چسباندند و پروردگارشان به آنان ندا داد: آیا شما را از این درخت نهى نكردم و آیا به شما نگفتم كه به راستى شیطان دشمن آشكار شماست؟!

آیات 19 الى 22

فرود آیید

آدم و حوا متوجه شدند كه فریب خورده‏اند، از كار خود پشیمان شدند و به درگاه الهى توبه كردند و از او تقاضاى بخشش كردند. خداوند توبه‏پذیر مهربان، آنان را بخشید و فرمان داد كه به زمین فرود آیند و براى مدتى معین در آن زندگى كنند. در قرآن چنین آمده است:

گفتند: پروردگار ما! ما به خود ستم كردیم و اگر ما را نبخشى و به ما رحم نكنى به یقین از زیانكاران خواهیم بود. گفت: فرود آیید! بعضى از شما دشمن بعضى دیگر هستید و در زمین تا مدتى جایگاه و برخوردارى دارید. گفت: در آن زندگى مى‏كنید و در آن مى‏میرید و از آن خارج مى‏شوید.

آیات 23 الى 25

لباس پرهیزكارى

آدم و حوا در زمین ساكن شدند تا به زندگى خود ادامه دهند و نسل بشر از آنان به وجود آید. خداوند مهربان به جاى لباس‏هاى بهشتى، آنان را به لباس دنیایى و زمینى آراسته كرد. لباسى كه هم زینت انسان است و موجب حیا و پاكدامنى مى‏شود، و هم او را از سرما و گرما محفوظ مى‏دارد، اما فرمود كه: بهترین لباس، لباس پرهیزكارى است كه زیبایى‏هاى رفتارى و گفتارى را نمایان مى‏سازد و انسان را از گناهان و زشتى‏ها حفظ مى‏كند و هشدار داد كه شیطان پیوسته در كمین است تا همان طور كه آدم و حوا را از لباس بهشتى محروم كرد، اولادشان را از لباس پرهیزكارى محروم كند و آنان را به گناه آلوده سازد. شیطان گرچه دشمن آشكار انسان است، اما انسان هنگام گناه او را نمى‏بیند و وجودش را حس نمى‏كند، مگر این كه به خدا پناه ببرد و از او یارى بخواهد. خداوند مهربان در قرآن مى‏فرماید:

اى فرزندان آدم، براى شما لباسى فروفرستادیم كه اندام شما را بپوشاند و زینت شماست و لباس پرهیزكارى بهتر است. آن از نشانه‏هاى خداست. شاید پند بگیرند. اى فرزندان آدم، شیطان فریبتان ندهد، همان طور كه پدر و مادرتان را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از تنشان بیرون آورد تا اندام‏هاى پوشیده‏شان را به آنان نشان دهد؛ به راستى كه او و قبیله‏اش از جایى كه شما آن‏ها را نمى‏بینید شما را مى‏بینند. ما شیطان‏ها را اولیاى كسانى قرار دادیم كه ایمان نمى‏آورند.

آیات 26 و 27

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


منبع: آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان، سوره ی اعراف

سوره ی اعراف - آیات ١ الی 13

سوره ی انعام - آیات 161 الی 165

سوره ی انعام - آیات 154 الی 160

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.