تبیان، دستیار زندگی
هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی (پایه ششم) با مفهوم عدد مخلوط می باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آَشنایی با اعداد مخلوط

هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی (پایه ششم) با مفهوم عدد مخلوط می باشد.

طبق دستور داده شده شما میبایست زمانی را که هر ساعت نشان می دهد با عدد مخلوط نمایش دهید، به اینصورت که با کمک موس روی دایره آبی رنگ زیر هر شکل(ساعت) کلیک کنید و به حالت درگ آن را به سمت کسر مورد نظر بکشید، مانند شکل زیر:

وقتی تمام شکل ها کامل شد می توانید برای مشاهده اینکه چه تعدادی از کسرها را درست به شکل(ساعت) مربوطه هدایت نموده ایید بر روی عبارت (چک کردن) کلیک نمایید.

برای شروع مجدد نیز می توانید خطوط مربوط به هر شکل(ساعت) را که به کسر مربوط به آن رسم نموده اید را مجدداً به جای خود بازگردانده و مسئله داده شده را از ابتدا حل کنید.

جهت دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا