تبیان، دستیار زندگی
هویه کاری ( 5) برای مطالعه ی مقاله قبل اینجا را کلیک کنید وسایل مورد نیاز : 1- پارچه تور یا پا نا ما برای زمینه ی کار 2- پارچه ی ساتن رنگی (به رنگ دلخواه) 3- هویه 4- لایی چسب سفید 5- شابلون میوه ای و شابلون طرح لبه ی کار در...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رو یخچالی


هویه کاری ( 5)


برای مطالعه ی مقاله قبل اینجا را کلیک کنید


وسایل مورد نیاز :

1- پارچه تور یا پا نا ما برای زمینه ی کار

2- پارچه ی ساتن رنگی (به رنگ دلخواه)

3- هویه

4- لایی چسب سفید

5- شابلون میوه ای و شابلون طرح لبه ی کار

دراین کار شما می توانید با توجه به سلیقه ی خود برای زمینه ی کار از یک لا پارچه ی پاناما یا تور و یااز دو پارچه که زیر پاناما و رو ساتن کرم باشد استفاده کنید .

قبل از هر چیز شما باید پشت پارچه ی ساتن رنگی را لایی چسب بزنید بهتر است رنگ این ساتن را متناسب با رنگ سرویس آشپزخانه انتخاب کنید .


طرز کار:

ابتدا اندازه ی رو یخچالی را مشخص میکنید که ما در اینجا یک متر در یک متر گرفته ایم طرح شابلون میوه ای راوطرح لب رو یخچالی را هر دو روی پارچه ساتن رنگی قرار داده و از طرح میوه ای سه تا برای سه گوشه ی کار و از طرح لب رو یخچالی به اندازه ای که نیاز است باهویه دور آنرا در می آوریم.طرح شابلونی لب رو یخچالی را روی پارچه ی زمینه قرار داده و داخل طرح را هویه کاری میکنیم چهار ضلع کار را به همین شکل انجام می دهیم .در پایان طرح میوه ای را که دور آن را در آورده بودیم در گوشه های کار کمی بالا تر قرار می دهیم و داخل آنرا هویه کاری می کنیم.همان طور که در نمونه ی بالا دیدید می توانید فقط از یک طرح میوه ای برای جلوی رو یخچالی استفاده کنید .درپایان کار در صورت تمایل می توانید از سنگهای حرارتی که با اتو بروی کار قرار می گیرد مثل نمونه به کار برید.


نمونه هایی از هویه کاری بر روی دیگر وسایل :

در مقاله ی بعد به آموزش " دستگیره آشپزخانه " می پردازیم.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.