تبیان، دستیار زندگی
روح الله درس های ابتدایی و مقداری از درس های مقدماتی را نزد اهل فضل و دانش خمین آموخت...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
2) به دنبال استاد

به دنبال استاد

روح الله درس های ابتدایی و مقداری از درس های مقدماتی را نزد اهل فضل و دانش خمین آموخت. سپس در سن 19 سالگی به اراك رفت. اراك در آن زمان یكی از مراكز مهم آموزش علوم دینی بود و آیت الله شیخ عبدالكریم حائری كه از علمای بزرگ بود، در آن جا درس می داد. روح الله یك سال در اراك ماند تا این كه آیت الله حائری در نوروز 1300 هجری شمسی به درخواست علمای قم از اراك به آن شهر رفت و ماندگار شد و حوزة علمیة قم را تأسیس كرد. آقا روح الله هم به دنبال استاد خود به قم رفت و همان جا ماند. این دوران، همزمان با كودتای رضاخان در تهران و ت شكیل حكومت شاهنشاهی پهلوی بود. آقا روح الله بیش تر دروس مقدماتی را نزد استاد بزرگ خود آیت الله حائری فرا گرفت. بعد از وفات آیت الله حائری، آیت الله بروجردی به قم آمد و آقا روح الله در كلاس درس او حاضر شد. وی در این باره می گوید: «من از درس آقای بروجردی خیلی استفاده كردم. »

تشكیل خانواده آقا روح الله در سال 1308 با دختر حجت الاسلام ثقفی كه از علمای متدین و با تقوای تهران بود، ازدواج كرد و بعدها صاحب دو پسر و سه دختر شد.

اولین فرزند وی در سال 1309 به دنیا آمد كه به یاد پدرش او را مصطفی نامید. مصطفی از همان كودكی بسیار شجاع و با شهامت بود، و این خصوصیات را از پدر و پدربزرگش به ارث برده بود. مصطفی با همین خصوصیات در كنار پدر رشد كرد و بزرگ شد.

مقصود نعیمی ذاکر

نشر لک لک


منبع: تاریخ انقلاب - روح الله، از تولد تا تبعید

خوش آمدی روح الله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.