تبیان، دستیار زندگی
در این طرح درس، دانش آموزان در خواهند یافت که مولکول های آب گرم تند تر از مولکول های آب سرد حرکت می کنند. در مقدار مشخصی آب، رنگ های خوراکی بریزید تا آب رنگی شود و سپس در طول آزمایش مشاهدات خود را به دقت بررسی کنید و مشاهده کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرعت مولکول های آب

این یک طرح درس ساده است که برای دانش آموزان متوسطه اول و دبستان در نظر گرفته شده است. با کمترین امکانات آزمایشگاهی این آزمایش را انجام دهید و شما دبیر محترم در کنار دانش آموز خود لذت ببرید.

در این طرح درس، دانش آموزان خواهند یافت که مولکول های آب گرم تند تر از مولکول های آب سرد حرکت می کنند. در مقدار مشخصی آب، رنگ های خوراکی بریزید تا آب رنگی شود و سپس در طول آزمایش مشاهدات خود را به دقت بررسی کنید و مشاهده کنید.

مواد مورد نیاز برای انجام آزمایش:
سرعت مولکول های آب

  • یک لیوان شیشه ای شفاف که آب گرم درون آن ریخته شده است.
  • یک لیوان شیشه ای شفاف که آب سرد درون آن ریخته شده است.
  • رنگ دهنده غذا
  • قطره چکان

مراحل انجام این آزمایش

1-       در لیوان ها به مقدار مشخص و مساوی آب بریزید در یکی آب گرم و در دیگری آب سرد.

2-       در مدت زمان بسیار کوتاهی، مقداری رنگ غذا در لیوان ها به طور همزمان بریزید و به دقت، اتفاقی را که در دو لیوان می افتد، مشاهده کنید. (اگر دوربین فیلم برداری دارید می توانید فیلم بگیرید.)

3-       چه اتفاقی برای رنگ غذا در لیوان های آب می افتد؟ به دقت مشاهده کنید و مشاهدات خود را روی کاغذ بنویسید.

تحلیل آزمایش

اگر با دقت به رنگ غذا در لیوان های آب دقت کنید، خواهید دید که پخش شدن رنگ غذا در آب گرم بسیار سریع تر از آب سرد صورت می پذیرد. این رفتار به خاطر حرکت سریع مولکول های آب گرم نسبت به مولکول های آب سرد است.

جالب است بدانید که انرژی جنبشی یک لیوان آب گرم بیشتر از یک لیوان آب سرد است زیرا همان طور که در این آزمایش مشاهده کردید،  سرعت مولکول های لیوان آب گرم بیشتر است.


مرکز یادگیری سایت تبیان