تبیان، دستیار زندگی
دیگه دارم می ترکم بذار نفس بگیرم ، خودم می پرم اینو که می بینین همه کارست، من نبودم که! قربانِ YOU بیا عزیزم ،نترس، ببین چه آشی برات پختم! مدل موهامو عوض کردم، خوب شده؟ چی فکر کردین، رانندگی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شوخی با بعضی ها ...


دیگه دارم می ترکم

بذار نفس بگیرم ، خودم می پرم

اینو که می بینین همه کارست، من نبودم که!

قربانِ YOU

بیا عزیزم ،نترس، ببین چه آشی برات پختم!

مدل موهامو عوض کردم، خوب شده؟

چی فکر کردین، رانندگی ام بلدم!