تبیان، دستیار زندگی
بازار ماهی فروشان بوشهر یکی از پر ترددترین و دیدنی ترین بازارهای این شهر است. جایی که ماهی های تازه به دست مشتری می رسند و ماهی های یخ زده به شهرهای اطراف صادر می شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بوی ماهی در بازار بوشهر

بازار ماهی‌فروشان بوشهر یکی از پر ترددترین و دیدنی ترین بازارهای این شهر است. جایی که ماهی های تازه به دست مشتری می رسند و ماهی های یخ زده به شهرهای اطراف صادر می شوند.

 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر
 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر
 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر
 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر
 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر
 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر
 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر
 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر
 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر
 • بازار ماهی‌فروشان بوشهر
  بازار ماهی‌فروشان بوشهر

فراوری: الهام مرادی

بخش گردشگری تبیان


برگرفته از فارس، مهر