تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان در این فعالیت تعاملی می توانند با نحوه رشد یک گیاه آشنا شوند. برای رشد طبیعی و سالم یک گیاه، بایستی گرما و آب کافی به گیاه برسد. هم چنین نور خورشید یکی دیگر از نیازهای گیاه برای رشد است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گیاهان چگونه رشد می کنند.

دانش آموزان در این فعالیت تعاملی می توانند با نحوه رشد یک گیاه آشنا شوند. برای رشد طبیعی و سالم یک گیاه، بایستی گرما و آب کافی  به گیاه برسد. هم چنین خاک مناسب و نور خورشید از دیگر نیازهای گیاه برای رشد است.

گیاهان چگونه رشد می کنند

نور خورشید زیاد، گرمای زیاد و یا رطوبت زیاد تاثیر منفی روی رشد گیاه دارند، بنابراین وقتی که در این فعالیت تعاملی گیاه را رشد می دهید، دقت کنید که به میزان کافی از این ها به گیاه دهید تا به آن آسیبی نزنید.

در بخش دیگر این فعالیت با کشیدن پرده از رسیدن نور خورشید به گیاه خودداری کنید. چه اتفاقی می افتد؟

وقتی آب خیلی زیادی به گیاه بدهید چه اتفاقی برای گیاه می افتد؟

اگر شرایط دمایی برای گیاه نامناسب باشد (یا خیلی گرم باشد یا خیلی سرد) چه اتفاقی برای گیاه می افتد؟

در این فعالیت تعاملی، برای چهار هفته از این گیاه نگهداری کنید و رشد آن را بررسی نمایید. با انجام این فعالیت تعاملی از پرورش گیاه تان لذت ببرید.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان