تبیان، دستیار زندگی
در این کتاب سـعی شـده از دیدگـاه روان شنـاسی و جامعه شناسی برگرفته از مکتب نجات بخش اسلام به این نتیجه برسیم که نقش پدر در خانواده بسیار ارزنده و سرنوشت ساز است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش پدر در خانواده

(معرفی کتاب)

در بسیاری از مدارس، مسابقات کتاب و کتابخوانی برگزار می شود. انتخاب کتاب مناسب و معرفی آن به دانش آموزان، از موضوعاتی است که می بایست با دقت توسط دبیر محترم پرورشی و امور تربیتی و دیگر مسئولان مدرسه بررسی شود. در این راستا مرکز یادگیری سایت تبیان،‌ به منظور پر بار کردن زنگ های پرورشی در این بخش اقدام به معرفی کتاب هایی مناسب برای والدین و دانش آموزان نموده است.

امید است که شما گرامیان، این پیشنهادات مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

نقش پدر در خانواده(معرفی کتاب)

عنوان : نقش پدر در خانواده

مولف : دکتر حسنعلی میرزا بیگی

نوبت چاپ : سوم

سال انتشار : 1392

شمارگان : 3000 جلد

پایه و اسـاس خـانواده از آن جـا پی ریختـه مـی شود کـه دو نفـر انسـان بـالـغ و عــاقل و عـلاقه مند تصمیم می گیرند که زندگی مشترکی را به خیر و خوشی آغاز کنند. حال این پایه و اساس و یا زیــر ساخت هر قدر سنجیده، منطقـی و بـر اسـاس علــم و تجربه و آگاهی بنا شود به همان اندازه هم بنای خانواده پایدار، قوی و استوار شکل می گیرد و سامان می پذیرد.

ایـن بنـای نـوبنیـاد طـی سـالیـان متمـادی بــا تلاش و کوشش اعضــای بنیـادین خانواده یعنی مرد و زن به شکوفایی و ثمر می نشیند. هم زن و هم مرد با تمسک به عقل و تجربـه و دانـش خــویش به فهم و ادراک بیشتری دست می یابد و آهسته آهسته پای به دوره ی عقلانیت خویش می گذرانـد. در این دوره در کنـار کار و تلاش و استحکام بخشیدن به پایه های یک زندگی مشتـرک توام بـا رفـاه و امنیت و آسایش حضور صاحب و شاهد به ثمر رسیدن میوه ی گوارای زندگی خویش یعنی فرزندانشان می شوند و در محیطی با صفا و صمیمیت خانوادگی فرزندانی صالح پرورش می دهند.

در این کتاب سـعی شـده از دیدگـاه روان شنـاسی و جامعه شناسی برگرفته از مکتب نجات بخش اسلام به این نتیجه برسیم که نقش پدر در خانواده بسیار ارزنده و سرنوشت ساز است. همچنان که امروزه مشاهده می نماییم با توجه به مشکلات و معضلات روز افـزون تـربیتـی جـامعـه و خـانـواده، دیــگر نمی توان با تعارف و تمجیدهای غیر ضروری و نا کارآمـد از مشکــلات و معضـلات جامعـه و تعلیـم و تـربیت چشم پوشی کرد. حقیقت امر این است که باید به طور جدی و با توجه به ضرورت های زمانه با علم و آگاهی و با بـه کـارگیـری تجـربیـات بـه دست آمـده و بـا ســود بردن از منابع غنی موجود در روان شناسی و جامعه شناسی و بـا بهـره گیـری از مکـتب حیـات بخـش تعلیـم و تـربیـت اسـلامی، باید دست به اقدامی عاجل و اساسی زد.

باید اذعان نمود که یکی از علل این نابسامانی، کمرنگ شدن نقـش پـدر در تـربیت فرزندان است. بدیهی است که متفکران و نویسندگان، محققان و متولیان علـوم تـربیتی هم قصور نموده و تلاش نکرده اند نقش پدر در خانواده و خصوصا تربیت فرزندان را بــه چالش بکشند و نتایج پژوهش ها و تحقیقات خود را در قالب کتاب و سایر اشکال رسانه ای، به خصوص تصویر و نمایش به جامعه خود ارائه نمایند.

به عنوان یک پدر رفتارهای زیر باعث احساس شادمانی می شود:

1 - هرگز از پرسش کردن باز نمانیم.
2 - احساس نا امیدی را از خودمان دور کنیم.
3 - ضعف های خودمان را بپذیریم.
4 – نقاط قوت خود را تقویت کنیم.
5 – از مطلق گرایی دوری کنیم.
6 – با خودمان صادق و رو راست باشیم.
7 – بیشتر به زندگی برسیم.
8 – در گذشته زندگی نکنیم.
9 – در حال شنا کنیم.
10 – روی مواردی که در کنترل داریم متمرکز شویم.
11 – همچون کوه استوار باشیم.
12 – یادگیری را فراموش نکنیم.
13 – در کمک کردن به دیگران پیش قدم باشیم.
14 – گذشت داشته باشیم.

اگـر تصمیـم بگیـریـم از امـروز، هـر لحظـه بـا عشق و غوطه ور شدن در عشق، زندگی کنیم معنی و مفهوم حیات و شاد زیستن را بهتر درک خواهیم کــرد و از آن لذت خواهیم برد و به قول نازک اندیشی:

ای پدر، زندگی ریاضیات است ، پس بیاییم اعتماد را در زاویه ی چشمانمان جای دهیم، شادی را به توان برسانیم، غم و اندوه را تفریـق کنیـم، کینـه و نفـرت را جذر بگیریم و همدلی و دوستی را ضرب کنیم و محیط و مساحت زندگی را در دایره ی محبت قلب دیگران به دست آوریم.

((مهم تـرین عـامـل گـرایش نـوجـوانان به مصرف مواد مخدر، ارائه نکردن نقش مناسب والدین به ویژه بی توجهی به نقش و اهمیت پدر در خانواده است.))


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: زهرا سادات موسوی