تبیان، دستیار زندگی
زمانی نه چندان دور، هر خانه ای که می رفتیم کلی همبازی داشتیم. اما امروز اوضاع تغییر کرده است. بچه دار شدن یک زوج برای کل فامیل یک اتفاق بزرگ محسوب می شود که تا مدت ها نقل هر مجلسی است!
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرزند کمتر، زندگی ...؟!

زمانی نه چندان دور، در حد همین کودکی های ما، هر خانه ای که می رفتیم کلی همبازی قد و نیم قد داشتیم. اما امروز اوضاع تغییر کرده است. بچه دار شدن یک زوج برای کل فامیل یک اتفاق بزرگ محسوب می شود که تا مدت ها نقل هر مجلسی است!

بخش نظرسنجی تبیان
فرزند کمتر، زندگی ....؟!

تغییر باورهای زوجین در مورد لزوم و زمان بچه دار شدن، مشهودتر از آن است که بتوانیم نادیده اش بگیریم. گویی که تصمیم برای خواستن فرزند، هزار و یک پیش نیاز و مرحله دارد که تا فراهم نشود، عملی نخواهد شد.

ما هم می خواهیم بدانیم در سر نسل ما چه می گذرد که تا این حد در این مورد محتاطانه تصمیم گیری می کند؟ نظرتان را با ما در میان بگذارید.

برای شرکت در نظرسنجی کلیک کنید