تبیان، دستیار زندگی
همان طور كه ازدواج یك امر حیاتى و ضرورى است، طلاق هم در شرایط خاصى، ضرورت پیدا مى‏كند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آشنایی با قرآن کریم

احكام طلاق

همان طور كه ازدواج یك امر حیاتى و ضرورى است، طلاق هم در شرایط خاصى، ضرورت پیدا مى‏كند و گاه پیش مى‏آید كه دو نفر به هیچ صورت، قادر به ادامه زندگى با یگدیگر نیستند. به این دلیل، در اسلام، طلاق در مواردى جایز است ولى از آن‏جا كه از هم پاشیدن خانواده‏ها، زیان‏هاى بسیارى براى افراد و اجتماع دارد، احكام طلاق به گونه‏اى است كه آن را به حداقل مى‏رساند.

خداوند مهربان بعضى از احكام طلاق را چنین بیان مى‏فرماید:

و زنانِ طلاق داده شده باید به مدت سه پاكى منتظر شوند. و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند، بر آنان روا نیست كه آن‏چه را خدا در رحم‏هاى ایشان آفریده پنهان دارند. و در این مدت، شوهرانشان اگر بخواهند آشتى كنند براى بازگرداندن آنان سزاوارترند. و زنان همانند وظیفه‏اى كه بر عهده دارند حقوق شایسته‏اى دارند. و مردان بر آنان برترى دارند و خداوند عزیز حكیم است.

طلاق دو بار است. پس از آن، به شایستگى نگه داشتن یا به نیكى رها كردن. و بر شما روا نیست از آن‏چه به آنان داده‏اید، چیزى پس بگیرید مگر آن كه هر دو از برپا داشتن حدود خدا بیمناك باشند. پس اگر از رعایت نشدن حدود خدا بترسید، مانعى ندارد كه زن فدیه(10) بدهد. این حدود خداست. پس از آن تجاوز نكنید. هر كس از حدود خدا تجاوز كند ستمكار است. پس اگر بار دیگر او را طلاق داد، دیگر بر او حلال نیست تا این كه با شوهرى غیر از او ازدواج كند. پس اگر او را طلاق داد، اگر آن دو فكر مى‏كنند، حدود خدا را برپا مى‏دارند، گناهى بر آنان نیست كه به یكدیگر بازگردند. این است حدود خداوند كه براى دانایان بیان مى‏شود. هنگامى كه زنان را طلاق دادید و مهلتشان تمام شد، یا به شایستگى آنان را نگه دارید یا به نیكى رهایشان كنید و براى این كه به آنان زیان برسانید یا ستم كنید، نگاهشان ندارید، و هر كس چنین كند به خود ستم كرده است. و آیات خدا را به مسخره نگیرید و به یاد آورید نعمتى را كه خدا به شما داده است و آن‏چه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده و به شما پند مى‏دهد و از خدا بترسید و بدانید كه خدا به همه چیز داناست. و هنگامى كه زنان را طلاق دادید و مهلتشان تمام شد، اگر به طور شایسته‏اى با یكدیگر توافق كردند، مانع ازدواج آنان با همسرانشان نشوید. این پندى است براى هر كس كه به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد. این براى شما پاكیزه‏تر است و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانید.

آیات 228 الى 232

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان
جزء دوم قرآن، آیات 142 الی 252 سوره ی بقره

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.