تبیان، دستیار زندگی
خداوند مهربان، در مورد ازدواج زنان و مردان مسلمان با مشركان مى‏فرماید:
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آشنایی با قران کریم

با مشركان ازدواج نكنید

خداوند مهربان، در مورد ازدواج زنان و مردان مسلمان با مشركان مى‏فرماید:

و با زنان مشرك تا ایمان نیاورده‏اند ازدواج نكنید و كنیز با ایمان از زن آزادِ مشرك بهتر است اگر چه شما را به شگفتى آورد. و مردان مشرك را به همسرى نپذیرید مگر آن كه ایمان آورند. و غلام با ایمان از مرد مشركِ آزاد بهتر است، اگر چه شما را به شگفتى آورد. آنان شما را به سوى آتش دعوت مى‏كنند، و خدا به فرمان خود، به سوى بهشت و آمرزش دعوت مى‏كند و آیات خویش را براى مردم توضیح مى‏دهد شاید پند گیرند.

آیه‌ی 221

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان
جزء دوم قرآن، آیات 142 الی 252 سوره ی بقره

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.