تبیان، دستیار زندگی
به نظر شما، ما آدم ها چقدر به نوع گفتارمان توجه می کنیم؟ آیا حواسمان هست آنچه را که می گوییم، چه تأثیری بر روی مخاطب ما دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لعنت بر پدر و مادر کسی...


به نظر شما، ما آدم‌ها چقدر به نوع گفتارمان توجه می‌کنیم؟ آیا حواسمان هست آنچه را که می‌گوییم، چه تأثیری بر روی مخاطب ما دارد؟


حتماً شما هم به این نوشته در خیلی از جاها برخورد کرده‌اید:

"بر پدر و مادر کسی لعنت که در این مکان آشغال بریزد"

چند روز پیش در این رابطه جمله‌ای دیدم که خیلی جالب بود!

"خدا پدر و مادر کسی را بیامرزد که در این مکان آشغال نریزد"

هر دو جمله می‌خواهند یک مفهوم را انتقال دهند، ولی ببینید جمله دوم چه حالت خوبی در انسان ایجاد می‌کند؟

و این نشان‌دهنده تفاوت در نوع بینش نویسندگان این دو جمله است...

پی‌نوشت باشگاه کاربران:

خوب بیندیشیم و خوب بگوییم، تا خوب در خاطره‌ها بمانیم.

خدا پدر و مادر کسی را بیامرزد که در این مکان آشغال نریزد


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از: بر ز خ

برگرفته از گروه: خاطرات و روز نوشت