تبیان، دستیار زندگی
زندگی حضـرت ابـراهیـم(ع)، از آغـاز تـا پایان، نشان دهنده ی مقام ممتاز او نزد خـداونـد رحمـان اسـت.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آشنایی با قرآن کریم

اسلام بیاور!

زندگی حضـرت ابـراهیـم(ع)، از آغـاز تـا پایان، نشان دهنده‌ی مقام ممتاز او نزد خـداونـد رحمـان اسـت.

ایـن پیـامبـر بزرگ در آزمایش های سخت الهی از خود استقامت بی نظیری نشـان داده است.

مبارزه‌ی او با بت پرستان و ستاره پرستان و نمـرود، در دل آتـش قـرار گرفتن، بردن همسر و فرزند شیـرخـوار بـه بیـابـان خشـک و سـوزان مکـه، بازسازی خانه‌ی کعبه، بردن فرزند جوانش به قربانگاه، همه آزمایش هـایـی است که از او یک پیامبر نمونه ساخته است. در قرآن می خوانیم:

و کیست که از آیین ابراهیم روی بگرداند، مگر کسی که نـادان بـاشـد؟ و مـا او را در این جهان برگزیدیم و به راستی او در آخرت از صالحان است. هنگامی کـه پروردگارش به او گفت: اسلام بیاور! گفت : در برابر پروردگار جهـانیـان تسلیم شدم. و ابراهیم و یعقوب، فرزندان خود را به آن سفارش کردند کـه ای فرزندان من! خداوند این دین را برای شما برگزیده است پـس نمیـریـد مگر آن که مسلمان باشید.

آیات 130 الی 132

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


آَشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان، جزء اول،سوره ی بقره

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.