تبیان، دستیار زندگی
محورهای کنفرانس: نظریات و تجارب یادگیری/ یاددهی در طراحی و تالیف محتوا و درس افزار الکترونیکی نظریات و تجارب یادگیری/ یاددهی در ارزشیابی یادگیرنده مدلسازی کاربر برای محیط های یادگیری الکترونیکی سکوها و ابزارهای نرم افزاری در طراحی و تالیف محتوا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی