تبیان، دستیار زندگی

تحریف ناپذیری قرآن - جلسه ششم

یکی از راه های مقابله با عملیات تخریبی دشمن که با تهمت زنی به شیعیان مبنی اعتقاد به تحریف صورت می گیرد، آنست که به همگان نشان دهیم که شیعیان راستین در هیچ گاه در طول تاریخ به تحریف قرآن عزیز قائل نبوده اند و این اعتقاد نیز براساس ادله قوی و محکم می باشد..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحریف ناپذیری قرآن - جلسه ششم

آموزش قرآن

هدف:

خنثی کردن حملات دشمن!

 

مقدمه :

یکی از راه های مقابله با عملیات تخریبی دشمن که با تهمت زنی به شیعیان مبنی اعتقاد به تحریف صورت می گیرد، آنست که به همگان نشان دهیم که شیعیان راستین در هیچ گاه در طول تاریخ به تحریف قرآن عزیز قائل نبوده اند و این اعتقاد نیز براساس ادله قوی و محکم می باشد.

 

گام1:

نظر علما و بزرگان متقدم شیعه همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ صدوق ، امین الاسلام طبرسی و... در مورد عدم تحریف قرآن را بصورت نقل قول ذکر کنید. توصیه می شود این اطلاعات را در جدولی مشابه زیر ساماندهی نمایید.

 

 

گام 2:

نظر علما و بزرگان متأخر(عصرحاضر) شیعه همچون سید شرف الدین موسوی، آیت الله خوئی، امام خمینی، آیت الله مکارم شیرازی،آیت الله جوادی آملی و... در مورد عدم تحریف قرآن را بصورت نقل قول ذکر نمایید. نام منبع و جلد و صفحه نیز ذکر شود.

تکلیف1:

اگر در میان جستجوهای خود به شخصیت هایی از مذهب تشیع برخورد کردید که قائل به تحریف قرآن هستند، آنها را معرفی نمایید.

تکلیف2:

نظر خود را درباره هریک از سخنان فوق بیان کنید.

 

گام نهایی:

اکنون با جمع بندی یافته ها و مطالعات خود و با کمک گرفتن از معلمان و مشاوران، تلاش کنید این مطالب را در قالب یک مقاله علمی تدوین نمایید.

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه اول

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه دوم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه سوم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه چهارم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه پنجم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه ششم

 
بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: مصطفی مرادی