تحریف ناپذیری قرآن - جلسه سوم

هدف از این درس آشنایی با آیاتی که نشان دهنده ادعای قرآن بر عدم تحریف پذیری خود است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحریف ناپذیری قرآن - جلسه سوم

قرآن

 

هدف:

آشنایی با آیاتی که نشان دهنده ادعای قرآن بر عدم تحریف پذیری خود است.

متاسفانه در همه دوران ها عده ای هستند که تمام همت و تلاش خود را به کار می گیرند تا به جای فهم آیات دلنشین قرآن کریم و انتخاب مسیر هدایت به جای ضلالت، آنها را مورد تعرض قرار داده و تهمت تحریف را بر این کتاب آسمانی وارد می سازنند تا شاید بدین وسیله توجه دل ها از این منبع هدایت برگردد. اما قرآن کریم نیز با در برداشتن آیاتی روشن، به مقابله با این جاهلان پرداخته و با رد هر گونه شبهه قلب مومنین را همچون کوه محکم و استوار ساخته است.

ا زجمله این آیات، آیه 9 سوره حجر می باشد.

 

تکلیف1:

با استفاده از قابلیت جستجوی نرم افزار جامع التفاسیر، آیه فوق را یافته و با معنا آن آشنا شوید.

تکلیف2:

با مراجعه به منابع معتبر بررسی کنید که آیا به جز آیه معرفی شده، آیات دیگری نیز وجود دارند؟ آنها را معرفی و در جدولی مشابه جدول زیر ساماندهی نمایید.

 

ردیف

سوره، آیه

متن آیه

ترجمه آیه

1

   

2

   

...

   

 

تکلیف3:

علت گزینش هریک از آیات معرفی شده در ارتباط با بحث تحریف ناپذیری قرآن را از نظر خود شرح دهید.

 

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه اول

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه دوم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه سوم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه چهارم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه پنجم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه ششم

 
بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: مصطفی مرادی