تحریف ناپذیری قرآن - جلسه دوم

هدف از این درس آشنایی با شیوه های مختلف تحریف قرآن می باشد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحریف ناپذیری قرآن - جلسه دوم

قرآن

 

هدف:

آشنایی با شیوه های مختلف تحریف قرآن

 

به نظر شما تحریف یک متن و یا یک کتاب به چه شیوه هایی ممکن است صورت بگیرد؟ به عبارت دیگر تحریف کنندگان از چه روش هایی برای تحریف منابع مورد نظر خود استفاده کنند؟ به نظر شما آیا تغییر کلمات و واژگان متن می تواند تنها راه تحریف باشد یا خیر؟

 

گام1:

اشکال مختلف تحریف در قرآن کریم را معرفی نمایید.

 

تکلیف:

به نظر شما کدام یک از انواع تحریف ها در قرآن ممکن و کدامیک ناممکن است؟ با مراجعه به منابع معتبر برای پاسخ های خود دلیل بیاورید.

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه اول

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه دوم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه سوم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه چهارم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه پنجم

تحریف ناپذیری قرآن – جلسه ششم

 
بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: مصطفی مرادی