تبیان، دستیار زندگی
رئیس اداره آموزش و پرورش بشرویه گفت: دو نفر از دانش‌آموزان بشرویه با ساخت آبسردکن سفالی موفق به کسب مقام دوم کشوری در جشنواره خوارزمی شدند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی

 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
 • کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی
  کسب مقام دوم کشوری درجشنواره خوارزمی


منبع:خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان