تبیان، دستیار زندگی
مانند دست است ، هر خانواده
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
خانواده

خانواده (شعر و حرکت)

گروه سنی 3 تا 5 ساله

            مانند دست است                 هر خانواده

           هر کس یک انگشت              در خانواده

           بابا در این دست                   انگشت شست است

           او که نخستین                     انگشت دست است

           انگشت دیگر                       یعنی نشانه

           او مادر ماست                    خانم خانه

           انگشت دیگر                      یعنی برادر

          این جا نشسته                  پهلوی مادر

         پس این یکی کیست ؟        انگش دیگر

         آری درست است                او هست خواهر

          من هستم آخر                  انگشت کوچک

          انگشت ها را                     دیدم تک تک

          ما پنج انگشت                  هستیم با هم

          با هم شریکیم                 در شادی و غم

(وحید نیکخواه آزاد)

مقصود نعیمی ذاکر
نشر لک لک


منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.