تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان با تغییر در سازهای موسیقی صداهای متفاوتی ایجاد می کنند و با انجام این تمرین از صداهای مختلف لذت خواهند برد.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایجاد صدا با طول موج های مختلف

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان با تغییر در سازهای موسیقی صداهای متفاوتی ایجاد می کنند و با انجام این تمرین از صداهای مختلف لذت خواهند برد.

ایجاد صدا با طول موج های مختلف

در یک گیتار ، طول های مختلف سیم های(تارهای) آن، صداهای مختلفی ایجاد می شود. با این سیم ها(تارها) در گیتار، می توانید صدا با طول موج های کوتاه و بلند ایجاد کنید.

وسایل دیگری مثل بطری ( با مقدار معینی آب درون آن ) و یا طبل صداهای مختلف با طول موج های متفاوت ایجاد خواهند کرد.

در بطری خالی فوت کنید و صدای ایجاد شده را بشنوید، سپس مقادیر مختلفی آب درون بطری ریخته و در آن فوت کنید. این صداها چه تفاوتی با هم دارند.

این بار با طبل موجود در این فعالیت تعاملی، صداهایی با طول موج های متفاوت ایجاد کنید.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان