تبیان، دستیار زندگی
در این محتوای تعاملی، دانش آموزان با میکروارگانیسم ها و نوع زندگی آن ها آشنا می شوند. در این محتوای تعاملی دانش آموزان با اهمیت وجود این موجودات و تاثیر آن ها روی زندگی انسان ها و روی زمین آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میکروارگانیسم

در این محتوای تعاملی، دانش آموزان با میکروارگانیسم ها یا موجودات ریز و نوع زندگی آن ها آشنا می شوند. در این محتوای تعاملی دانش آموزان با اهمیت وجود این موجودات و تاثیر آن ها روی زندگی انسان ها و روی زمین آشنا می شوند.

میکروارگانیسم (موجودات ریز)

این موجودات شامل باکتری ها، ویروس ها، آغازیان و دیگر موجودات ریز روی زمین هستند که با اسامی آن ها آشنا هستید.

  • در مرحله اول شش محل زندگی این موجودات ریز را تعیین کرده و با کلیک بر آن ها از آن ها عکس بگیرید.
  • در مرحله بعدی با کلیک بر ذره بین ها می توانید اطلاعاتی راجع به این موجودات کسب کنید.
  • در بخش سوم این آموزش تعاملی، این موجودات ریز را در دو دسته مفید و مضر تقسیم بندی خواهید کرد.

برای دریافت فایل آموزشی این جا کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان