تبیان، دستیار زندگی
آیا شما هم از عدم اعتماد به نفس رنج می برید ؟
آیا شما هم از عدم اعتماد به نفس رنج می برید ؟
آیا شما هم از عدم اعتماد به نفس رنج می برید ؟
1.     اگر می دانید یا تصور می كنید كه می توانید كاری را انجام دهید، پس دست به كار شوید. 2.     اگر كسی در راه رسیدن به رؤیاهایش با اطمینان به پیش رود موفقیتی خارق العاده ر...
با اعتماد به نفس می توانید بر سرنوشت خود حاكم شوید
با اعتماد به نفس می توانید بر سرنوشت خود حاكم شوید
با اعتماد به نفس می توانید بر سرنوشت خود حاكم شوید
1. كسب آمادگی برای دور شدن از شرایط  نامساعد به منظور پیشگیری از شكست ها باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. 2. اگر مایل نیستید در كار فعلی تان بهترین باشید، احتمالاً این كار مناسب شما نیست. 3. اعتماد به نفس بالا ناشی از...
اگر بخواهید می توانید اعتماد به نفس داشته باشید
اگر بخواهید می توانید اعتماد به نفس داشته باشید
اگر بخواهید می توانید اعتماد به نفس داشته باشید
1.    انسان های دارای اعتماد به نفس تمایل به ریسك كردن دارند و كسانی كه ریسك می كنند اعتماد به نفس را در خود تقویت می كنند. 2.    تمركز كامل در راستای تحقق رؤیاهایتان شور و شوق شما را...
اعتماد به نفس یعنی مطابق میل خود زندگی كردن
اعتماد به نفس یعنی مطابق میل خود زندگی كردن
اعتماد به نفس یعنی مطابق میل خود زندگی كردن
1.    هر چقدر كارتان را بهتر انجام دهید خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و اعتماد به نفستان نیز بیشتر خواهد شد. 2.    شما هنگامی واقعاً خوشحال هستید و اعتماد به نفس دارید كه بدانید ك...
چگونه اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم ؟
چگونه اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم ؟
چگونه اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم ؟
bsp; ؟ 1.    تفكر مثبت داشته باشید. هر چه خوشبین تر باشید اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت. 2.    در زندگی هر چه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید بیشتر افراد و موقعیت هایی را كه می توا...
شما هم اعتماد به نفس خواهید داشت اگر به این نكات عمل كنید...
شما هم اعتماد به نفس خواهید داشت اگر به این نكات عمل كنید...
شما هم اعتماد به نفس خواهید داشت اگر به این نكات عمل كنید...
1. شما یك انسان كاملاً خوب هستید . افكار منفی كه درباره خود دارید ، واقعیت ندارند. 2. مدام به هدف های خود فكر كنید. 3. روی كاغذ آوردن هدف ها و برنامه های عملی رسیدن به آنها ، سریع تراز هر عامل دیگری می تواند در شما اعتماد ...
می توانید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید اگر ...
می توانید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید اگر ...
می توانید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید اگر ...
1. بپذیرید كه هر جا و هر كه هستید به این دلیل است كه خودتان خواسته اید. اگر موقعیت تان را دوست ندارید ، خودتان را تغییر دهید. 2. آنقدر تجسم كنید تا تحقق پیدا كند. طوری عمل كنید كه گویی همان اعتماد به نفسی را كه خواستارید د...
معجزه اعتماد به نفس
معجزه اعتماد به نفس
معجزه اعتماد به نفس
1. هنگامی كه برای اولین بار با كسی ملاقات می كنید در چشم هایش نگاه كنید ، نامتان را به وضوح بگویید و محكم با او دست بدهید. 2. طریقه بر زبان آوردن نامتان هنگام معرفی خود به دیگران معیاری است برای سنجش این كه چقدر خودتان را ...
اعتماد به نفس كلید موفقیت
اعتماد به نفس كلید موفقیت
اعتماد به نفس كلید موفقیت
1. اعتماد به نفس اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است. 2. شما می توانید از عهده هر كاری برآیید به شرط آن كه شدیداً خواستار آن باشید. 3.مردم عادی امید و آرزو دارند ؛ افراد متكی به نفس ، هدف و برنامه. 4. عدم توانایی یا نداشت...