تبیان، دستیار زندگی
در این فایل آموزشی شما با وسیله اندازه گیری کننده دما آشنا شده و با مقیاس های سانتی گراد و فارنهایت و رابطه این دو با هم آشنا می شوید. در پایان با جا به جا کردن جیوه در دماسنج، با دمای هوا در فصل های بهار، تابستان،پاییز و زمستان آشنا می شوید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دماسنج

در این مجموعه از آموزش های تعاملی، دانش آموزان دوره دبستان با فصل های مختلف یک سال و تغییرات دمایی آشنا می شوند.

دماسنج

در بخش قبلی مشاهده کردید...

در پایان این فعالیت آموزشی، آن ها می توانند تعریف دقیقی از شرایط آب و هوایی در فصل های مختلف ارائه دهند، هم چنین در بخشی از این فایل آموزشی دانش آموزان با دماسنج آشنا شده و می توانند برای تعیین دماهای مختلف در فصل های مختلف از دماسنج استفاده کرده و با نحوه کار دماسنج آشنا شوند.

لطفا تا آخرین فایل آموزشی همراه باشید.

در این فایل آموزشی شما با وسیله اندازه گیری کننده دما آشنا شده و با مقیاس های سانتی گراد و فارنهایت و رابطه این دو با هم آشنا می شوید. در پایان با جا به جا کردن جیوه در دماسنج، با دمای هوا در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان آشنا می شوید.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان