تبیان، دستیار زندگی

همسرگزینی آگاهانه با همسان گزینی تبیان

برای بسیاری از متقاضیانی که در بخش همسان گزینی تبیان ثبت نام کرده اند ؛ این سوال پیش می آید که معرفی کفو و همسان بر اساس چه روشی انجام می گیرد . این مطلب به توضیح روش علمی و اصولی که در بخش همسان گزینی تبیان اجرا خواهد شد می پردازد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهره حسینی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همسان گزینی، واسطه ازدواج

حتما بارها با کلمه "کفو" مواجه شده اید؛ کفویت زوجین یکی از مهمترین معیارهای انتخاب درست است.

معنای لغوی کفو، شبیه و مانند است؛ اما کفویت زوجین به معنای شباهت نیست بلکه منظور متناسب بودن آنها با یکدیگر است. کلمه "همسان" معادل فارسی "کفو" می باشد و  همسانی دو نفر برای ازدواج از راه سنجش تناسب زوجین در مباحث زیر به دست می آید:

1) دینداری و ایمان

2) ارزش های اخلاقی

3) خصوصیات ظاهری

4) صلاحیت خانوادگی

5) خصوصیات اقتصادی

6) ویژگی های اجتماعی

7) ویژگی های روانشناختی

بخش همسان گزینی تبیان برای سنجش همسانی دو نفر و معرفی ایشان به خانواده ها بر اساس فلوچارتی که در تصویر ملاحظه می کنید؛ اقدام می نماید:

 

فلوچارت طرح ملی همسان گزینی
 

همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید؛ بخش همسان گزینی تبیان از زمان ثبت نام تا یک سال پس از ازدواج متقاضی همراه وی می باشد. در طول این مسیر شبکه ای از واسطین ازدواج، راستی آزمایان و مشاورین

متقاضیان را همراهی خواهند کرد. این همراهی از زمان ثبت نام با اجرای آزمون های سنجش سلامت و دریافت فرم اطلاعات کاملی از متقاضی آغاز می شود.

پنج بسته آموزشی که محتوای آن با همکاری معاونت ساماندهی وزارت ورزش و جوانان تهیه می شود؛ در زمان خود به متقاضی ارائه می گردد تا آموزش های لازم پیش از ازدواج؛ زمان عقد و پس از ازدواج به متقاضیان ارائه گردد.

پنج بسته آموزشی که محتوای آن با همکاری معاونت ساماندهی وزارت ورزش و جوانان تهیه می شود؛ در زمان خود به متقاضی ارائه می گردد تا آموزش های لازم پیش از ازدواج؛ زمان عقد و پس از ازدواج به متقاضیان ارائه گردد.

آزمون های مورد تایید مشاوران خبره و متخصص نیز در جای خود در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و نرم افزار هوشمند همسان گزینی با استفاده از نتایج آزمون ها، اطلاعات ثبت شده توسط متقاضی و اطلاعات اخذ شده هنگام مصاحبه؛ نزدیکترین فرد را به متقاضی از میان بانک جامع اطلاعات واسطین تبیان، پیشنهاد می دهد. به بیان بهتر همسان وی را مشخص کرده و به واسطین معرفی می نماید تا واسطین بتوانند پس از بررسی، نزدیکترین فرد را به متقاضی ازدواج معرفی نمایند.

بخش همسان گزینی تبیان امیدوار است با اجرای کامل مراحل فلوچارت فوق و با بهره گیری از همکاری

شبکه واسطین ازدواج*، شبکه مشاورین*، شبکه راستی آزمایان* 

و همراهی معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان؛ روشنی بخش مسیر مناسب برای شکل گیری ازدواجی آگاهانه و پایدار باشد. 


شبکه واسطین ازدواج: این شبکه از واسطین و معرفین ازدواج تشکیل شده است. واسطین ازدواج افراد معتمد، خیر و دلسوزی هستند که دختران و پسران همسان را به خانواده ها معرفی می کنند.

شبکه مشاورین: این شبکه از روانشناسان خبره و متخصصی تشکیل شده است که وظیفه ارائه مشاوره و راهنمایی به واسطین،جوانان و خانواده هایشان را به عهده دارند.

شبکه راستی آزمایان: این شبکه از کارشناسانی تشکیل شده است؛ که با متقاضیان ازدواج مصاحبه کرده و فرم های اطلاعاتی ایشان را تکمیل می کنند.


مطالب مرتبط:

 معرفی طرح همسان گزینی تبیان

 

همسرگزینی به سبک تبیان

ازدواج با کمک واسطه ها

برگزاری کارگاه های آموزشی واسطین ازدواج

وزارت ورزش و جوانان از طرح همسان گزینی تبیان حمایت می کند