تبیان، دستیار زندگی

خاصیت بازگشتی آسمان - جلسه سوم

هدف از این درس آشنایی با واژه سما می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خاصیت بازگشتی آسمان - جلسه سوم

هدف:

آشنایی با معنای واژه «سماء» و ریشه آن

 

مقدمه:

همانطور که گفته شد، آشنایی با معنای دقیق واژگانی کلیدی آیه، کمک شایانی به فهم آیه می کند. از همین رو در این طرح درس به سراغ واژه «سماء» می رویم. گفتنی است این واژه در قرآن کریم به صورت های مفرد و جمع و معرفه و نکره بسیار به کار رفته است.

 

گام1:

با مراجعه به کتب لغت لغت موجود در نرم افزار جامع التفاسیر، معانی ریشه «س، م، و» و واژه «سماء» را پیدا کنید.

کتب لغت پیشنهادی:

قاموس قرآن، ترجمه ی المفردات فی غریب القرآن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم

 

 

 

گام2:

احتمالا به هنگام مطالعه کتب لغت، با معانی مختلفی برای واژه سماء برخورد کردید که ذهن شما را به خود مشغول کرد. نکته ی مهمی که با کمی دقت روشن می شود آنست که یک معنای ریشه ای و اصلی در تمامی این معانی قابل مشاهده است و این معنا برگرفته از همان معنای اصلی ماده «س، م، و» است. بنابراین می توان گفت که واژه سماء مشترک معنوی است.

مشترک معنوی در اصطلاح به کلماتی گفته می شود که مفهوم عامی داشته و قابل انطباق بر افراد و مصادیق متعددی هستند، مانند واژه جسم كه به زمین، انسان، کتاب و مصادیق مختلف و متعدد دیگر گفته مى‌شود، زیرا همه آنها در مفهوم جسم بودن مشترك هستند. با توجه به تعریفی که از مشترک معنوی ارایه شد، روشن می‌شود که همه ی مفاهیم «کلی» در اصطلاح علم منطق‌ و همه وصف های عام و اسم های جنس در اصطلاح علم نحو‌ که می‌توانند مصادیق متعدد داشته باشند، مشترک معنوی به شمار می‌آیند.

 

تکلیف:

با توجه به آنچه که در مورد اصطلاح مشترک معنوی گفته شد، به نظر شما کدامیک از این معانی، معنا و مفهوم اصلی سماء و کدامیک مصداق آن به شمار می روند؟

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:
خاصیت بازگشتی آسمان - جلسه اول
خاصیت بازگشتی آسمان - جلسه دوم
خاصیت بازگشتی آسمان - جلسه سوم
خاصیت بازگشتی آسمان - جلسه چهارم
خاصیت بازگشتی آسمان - جلسه پنجم
خاصیت بازگشتی آسمان - بخش علمی


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: بهاره مظاهری
تنظیم: یگانه داودی