تبیان، دستیار زندگی
در این فایل آموزشی، برای دانش آموزان اطلاعاتی از یک سیاره نوشته و خوانده می شود،دانش آموزان با توجه به بخش قبلی بایستی سیاره صحیح را انتخاب کنند. با نام سیاره های منظومه شمسی و ترتیب قرار گرفتن این سیارات نسبت به خورشید آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خودآزمایی منظومه شمسی

در این گروه از فایل های آموزشی، شما با ساختار کلی منظومه شمسی و نحوه چرخش سیاره ها به دور خورشید و فاصله هر سیاره از خورشید آشنا می شوید. در قسمتی از این فایل های آموزشی شما با ویژگی های منحصر به فرد هر یک از سیارات منظومه شمسی آشنا خواهید شد.

خودآزمایی منظومه شمسی

در قسمت قبل مشاهده کردید...

در این فایل آموزشی، برای دانش آموزان اطلاعاتی از یک سیاره نوشته و خوانده می شود،دانش آموزان با توجه به بخش قبلی بایستی سیاره صحیح را انتخاب کنند.  با نام سیاره های منظومه شمسی و ترتیب قرار گرفتن این سیارات نسبت به خورشید آشنا می شوند.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان