تبیان، دستیار زندگی
در این فایل آموزشی، دانش آموزان نام هر سیاره روی صفحه نمایش داده می شود، با نمایش نام سیاره، دانش آموزان بایستی روی آن کلیک کنند، سپس اطلاعات پایه ای در مورد آن سیاره مشاهده می شود. این اطلاعات را به خاطر بسپارید تا در آزمون بعدی اطلاعات خود را محک بزنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلاعاتی در مورد سیاره ها

در این گروه از فایل های آموزشی، شما با ساختار کلی منظومه شمسی و نحوه چرخش سیاره ها به دور خورشید و فاصله هر سیاره از خورشید آشنا می شوید. در قسمتی از این فایل های آموزشی شما با ویژگی های منحصر به فرد هر یک از سیارات منظومه شمسی آشنا خواهید شد.

اطلاعاتی در مورد سیاره ها

در قسمت قبل مشاهده کردید...

در این فایل آموزشی، دانش آموزان نام هر سیاره روی صفحه نمایش داده می شود، با نمایش نام سیاره، دانش آموزان بایستی روی آن سیاره کلیک کنند، سپس اطلاعات پایه ای در مورد آن سیاره مشاهده می شود. این اطلاعات را به خاطر بسپارید تا در آزمون بعدی اطلاعات خود را محک بزنید.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان