تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان مقطع دبستان با مدار الکتریکی آشنا می شوند. در این محیط تعاملی با مواد رسانا و منبع تغذیه آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدار الکتریکی

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان مقطع دبستان با مدار الکتریکی آشنا می شوند. در این محیط تعاملی با مواد رسانا و منبع تغذیه آشنا می شوند.

مدار الکتریکی

مواد مختلف را در محل مورد نظر قرار دهید به طوری که لامپ روشن بماند. در این مرحله شما با مواد رسانای الکتریسیته و مواد نارسانا آشنا می شوید. پیش بینی کنید وقتی که یک لامپ دیگر را در مدار قرار دهید نور لامپ اول چه تغییری می کند و سپس پیش بینی خود را بررسی کنید؟ به نظر شما با قرار دادن یک منبع تغذیه دیگر در مدار مقدار نور لامپ چه تغییری می کند؟

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان