تبیان، دستیار زندگی
چند روزی است که ظریف، کری و اشتون سرگرم مذاکرات حساس هستند مذاکراتی که گاهی به قاب عکس ها روی خوش نشان می دهند که از عکس زیر از جمله این موارد است .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خنده‌های دیپلماتیک / عکس


چند روزی است که ظریف، کری و اشتون سرگرم مذاکرات حساس هستند  مذاکراتی که گاهی به قاب عکس ها روی خوش نشان می دهند که از عکس زیر از جمله این موارد است .

مذاکرات ، کری و اشتون و ظریف
بخش سیاست تبیان

منبع : مشرق